Pidä varastointi- ja logistiikkakeskuksesi kilpailukykyisenä puhdasilmaratkaisujen avulla

Julkaistu torstai 26. tammikuuta 2023

Varastointitilojen puhdas ilma on selkeä kilpailuetu hektisellä logistiikka-alalla. Puhtaassa toimintaympäristössä on vähemmän käyttökatkoja, alhaisemmat energiakustannukset, pienemmät ympäristövaikutukset ja terveempi henkilökunta sekä luonnollisesti myös puhtaampi ja virheettömämpi tuote asiakkaalle lähetettäväksi.

Mitkä tekijät heikentävät varastointi- ja logistiikkakeskusten sisäilman laatua?

Varastointi- ja logistiikkakeskuksissa syntyy epäpuhtauksia niin sisäisistä kuin ulkoisista lähteistä. Suurissa keskuksissa ulkoilman epäpuhtauksien pääsyä sisätiloihin on vaikea estää, sillä liikenne niin keskuksien ulko- kuin sisäpuolellakin on vilkasta ja epäpuhtaudet leviävät herkästi lastausovien sekä ilmanvaihdon kautta.

Ilmanlaatuhaasteita kartoittaessa on tärkeää tunnistaa yrityksen toimintaympäristön aiheuttamat ilmanlaatua heikentävät tekijät. Onko kiinteistösi sijoitettu vilkkaalle teollisuusalueelle? Ilman epäpuhtaudet voivat kulkeutua rakennukseesi myös naapurikiinteistöstä tai ulkopuolisesta liikenteestä. Sisäiset ilmaa saastuttavat tekijät syntyvät varastointi- ja logistiikkakeskuksen normaaleista päivän toiminnoista, aina kuljetuskaluston pakokaasuista trukkien ja kuljetushihnojen aiheuttamiin pölyihin. Toiminnoista vapautuu pienhiukkasia, jotka voivat vaikuttaa tilan ilmanlaatuun ja laitteiden toimivuuteen sekä työntekijöiden terveyteen.

CamCleaner -ilmanpuhdistimen hyödyt
  • Puhtaampi työympäristö, vähemmän käyttökatkoja
  • Pienemmät siivous- ja puhdistuskustannukset
  • Pienemmät energia- ja kunnossapitokustannukset
  • Pienemmät ympäristövaikutukset
  • Terveemmät työntekijät
  • Tasainen lämpötilan jakautuminen
  • Useimpien ilman epäpuhtauksien, kuten kaasujen, paperi- ja kartonkipölyn, lattiasta irtoavan betonipölyn, hiekkapölyn ja yleisesti kaikenkokoisten pienhiukkasten (myös PM1 ja PM2,5) poistoon
Suojautuminen ilman epäpuhtauksilta on tärkeää, sillä huono ilmanlaatu voi vaikuttaa varastotoimintaan usein eri tavoin. 

Epäpuhdas ilma voi vahingoittaa varastoprosesseja ja laitteita pölyn kerääntyessä automatisoituihin keräyslinjoihin ja skannauslaitteisiin. Varastotiloissa leviävät epäpuhtaudet pääsevät herkästi kosketuksiin varastoitavien tuotteiden kanssa ja se voi vaikuttaa merkittävästi niiden laatuun ja näin ollen myös yrityskuvaan. Ensisijaisen tärkeää on myös ottaa huomioon huonon ilmanlaadun vaikutus henkilöstöön. Henkilöstölle tulee varmistaa puhdas ja viihtyisä työympäristö, jossa ei altistuta hiukkasten tai kaasujen aiheuttamille terveyshaitoille. 

Eliminoimalla epäpuhtaan ilman ja pölyjen aiheuttamat riskit, säästät laite-, huolto- ja terveydenhoitokustannuksissa sekä lisäksi varmistat, että asiakastyytyväisyys pysyy korkeana.

Vain mittaamalla voit olla varma, mitä sisäilmatoimenpiteitä kiinteistösi vaatii

Ilmanlaadun seuraaminen on tärkeää, jotta voit reagoida jo varhaisiin varoitusmerkkeihin ja näin pystyt ennaltaehkäisemään kiinteistöäsi uhkaavat mahdolliset ilmanlaaturiskit. Muista myös tarkistaa säännöllisesti ilmanvaihtokoneiden suodattimet, painemittarit sekä ovien ja suodattimien tiivisteet varmistaaksesi, että suodatusyksiköt ovat täysin suljettuja ja toimivat täydellä teholla.

Ilmanlaatutasojen vaihteluita seuraamalla huomaat heti ratkaisevat muutokset ja pystyt reagoimaan niihin välittömästi, ennen kuin suurta haittaa ehtii tapahtumaan. Ilmassa olevien pienhiukkasten määrää voi helposti seurata AirImage -ilmanlaatusensoreiden avulla. Camfilin patentoitu älysensorijärjestelmä auttaa sinua seuraamaan kiinteistösi pienhiukkasten määrää ja myös ohjaamaan ilmanpuhdistimen käyntinopeutta ilmassa olevan hiukkasmäärän mukaan. Sen automaattiset toiminnot auttavat sinua säästämään energiaa samalla kun varmistat henkilökunnallesi ja asiakkaillesi puhtaan hengitysilman. Koneet ja laitteet sekä tuotteet pysyvät puhtaampana ja laatu on parempi, eikä yllättäviä ja ylimääräisiä huoltokustannuksia pääse syntymään.

Myös kaasumaisten epäpuhtauksien, kuten VOC-yhdisteiden, formaldehydin, otsonin, bentseenin ja etyleenin mittaaminen on syytä tehdä ajoittain, erityisesti varastoissa, joissa varastoitavan tai läpikulkevan materiaalin sisältö vaihtelee. Etyleeni on ongelma varsinkin tiloissa, joissa säilytetään kasviksia ja hedelmiä, koska osa niistä vapauttaa etyleeniä, joka ”vanhentaa” toisia tuotteita ennenaikaisesti, pahimmillaan pilaa ne kokonaan ennen kuin ne edes ehtivät myyntiin.

Ilmanpuhdistin ratkaisee pölyongelmat energiatehokkaasti

Koneellisen ilmanvaihtojärjestelmän asentaminen tai uusiminen on usein erittäin kallista ja yleensä ilmanlaatuongelmia esiintyy varasto- ja logistiikkakeskuksissa vain tietyillä alueilla, ei kokonaisvaltaisesti kaikkialla rakennuksessa. Siksi kustannustehokkain ratkaisu on sijoittaa riittävän tehokkaat ilmanpuhdistimet niille alueille, joissa ilmanlaatuongelmia havaitaan. Oikeanlaisilla ilmanpuhdistimilla saadaan myös energiakustannuksia laskettua, koska niiden puhtaan ilman puhallussuuntaa ja -kuviota voidaan säätää siten, että ylemmäksi tilassa nouseva lämmin ilma saadaan kierrätettyä alas lattiatasolle. Tämä vähentää lämmityksen tarvetta huomattavasti.

Ilmanpuhdistimien avulla otat kiinteistön lämmityskustannukset haltuun ja varmistat logistiikkaketjusi sujuvan toiminnan. Kun huolehdit, että pakkausten ja tavaroiden lomassa pääsee vapaasti virtaamaan puhdasta ilmaa, huolehdit samalla varastoitavien tuotteiden suojauksesta sekä lisäksi niitä käsittelevien ihmisten hengitysilman terveellisyydestä.

CamCleaner™-sarja koostuu patentoiduista ilmanpuhdistimista, joiden ilmansuodattimet ovat markkinoiden tehokkaimpia. Kaikissa malleissa on vähintään kaksiportainen suodatus ja pääsuodattimet ovat vähintään HEPA H13 -luokkaa, joka suodattaa myös esimerkiksi viruksia. CamCleaner -ilmanpuhdistimet voidaan varustaa myös molekyylisuodatuksella, eli ne poistavat ilmasta mm. aiemmin mainittuja kaasuja sekä hajuja.

Tarvitsetko apua kiinteistösi ilmanlaatuvaatimuksen kartoituksessa? Autamme sinua mielellämme!

Tutustu asiakkaidemme kokemuksiin varastointi- ja logistiikkakeskusten ilmansuodatusratkaisuista:

Wihuri Helsinki-Vantaa - Elintarvikkeet

DB Schenker Västerås - Energiansäästö

DB Schenker Alnabru - Yleinen pölynhallinta

Camfil Oy
Ruukinmestarintie 11
02330 ESPOO
info.finland(at)camfil.com
etsi yhteyshenkilö