Miksi ilmanlaadun pitäisi olla uuden vuoden lupauksiesi listalla?

Uuden vuoden lupauksiin kuuluu usein hyvinvointi ja terveempi elämä. Mikä olisikaan parempi panostus omaan hyvinvointiin kuin puhdas ja terveellinen ilma, jota hengität?

Perinteiset uuden vuoden lupaukset suunnitteilla? Kenties mietit elämäntapamuutosta, joogan aloittamista tai yleisesti omaan terveyteen panostamista. Mitäpä jos lisäisit listaan myös puhtaamman ilman hengittämisen, jolla on äärimmäisen suuret terveysvaikutukset? Ajattelemme harvoin ilmaa, jota hengitämme, sillä se on näkymätöntä. Itse asiassa, puhtaamman ilman hengittäminen auttaa sinua onnistumaan myös muissa tavoitteissasi. Mietitäänpä esimerkiksi liikuntaa - mikäli hengität terveellistä, puhdasta ilmaa, elimistöösi ei kulkeudu niin paljon ilamn epäpuhtauksia, mikä taas vaikuttaa suoraan muun muassa hapenottokykyyn. Sisätilojen ilmanlaatun kannattaa panostaa, sillä erityisesti talvikuukausina, se voi olla jopa ulkoilmaakin huonompilaatuista.

Mitä sisäilman laadulle siis tapahtuu talvikuukausina? Kyseessä on ilmiö, jota kutsutaan ‘lämpötilainversioksi’ ja se on yleisin talviaikana. Inversiolla tarkoitetaan ilmakehän sulkukerrosta (inversiokerros), joka estää alimman ilmakerroksen leviämisen ylöspäin.

The overcast weather common in the colder months tends to trap pollution beneath the cloud with warm air acting as a lid, covering and trapping air pollutants closer to the ground. And outdoor pollution can have a significant impact on indoor air quality. 

Esimerkiksi tietyt epäpuhtaudet, kuten ajoneuvon pakokaasuista vapautuva otsoni ja typpidioksidi, voivat reagoida rakennusmateriaalien ja huonekalujen "kaasunpäästöjen" sekä puhdistusaineiden kemikaalien kanssa muodostaen formaldehydin, joka tekee sisäilmasta vieläkin myrkyllisemmän.

Sisäilman laatuun ei vaikuta ainoastaan ulkoilma. Asiat, joita monet tekevät päivittäin sisätiloissa, voivat myös vapauttaa epäpuhtauksia kotiin. Esimerkiksi kynttilöiden polttaminen, talon lämmittäminen (erityisesti puulämmitteiset uunit ja avotakat) ja ruoanlaitto vapauttavat terveydellemme haitallisia hiukkasia.British Lung Foundation (BLF) varoittaa, että lämmitys ja ruoanlaitto voivat vapauttaa kahden tyyppisiä epäpuhtauksia - hiukkasia (mikroskooppisia pölyhiukkasia ja epäpuhtauksia ilmassa) ja kaasuja (mukaan lukien hiilimonoksidi, typpioksidit ja rikkidioksidi). Altistuminen mille tahansa näistä epäpuhtauksista voi johtaa keuhko- ja sydänsairauksiin.

BLF varoittaa: "Kun näitä epäpuhtauksia havaitaan sisätiloissa, on tärkeää laimentaa sisäilman pitoisuuksia päästämällä sisään ulkoilmaa. Siksi kaasulämmittimet ja uunit, joissa on savupiippu tai vastaava, joka ohjaa saastuneen ilman kodistasi ulos, ovat parempia vaihtoehtoja keuhkojen terveydelle."

Hyvää sisähygieniaa on syytä ylläpitää ympäri vuoden, mutta erityistä huomioita siihen tulisi kiinnittää kylminä ja kuivina talvikuukausina.

Esimerkiksi puulämmitteisten takkojen savupiippuja on nuohottava ja tarkastettava säännöllisesti. Muita tärkeitä toimenpiteitä:

  • Varmista, että valtuutettu insinööri huoltaa ja huoltaa kaasuyksiköitä vähintään kerran vuodessa.
  • Käytä aina liesi valmistajan ohjeiden mukaisesti ja polta vain sallituilla polttoaineilla, mukaan lukien "Ready to Burn" -lokit (1).
  • Asenna poistoilmapuhallin, jos sinulla on kaasuliesi, ja käytä sitä aina. Asenna hälytykset sekä savulle että hiilimonoksidille.
  • Vältä suihkuttamista mahdollisuuksien mukaan. Harkitse sen sijaan kiinteiden tai nestemäisten puhdistusaineiden käyttöä.
  • Tuuleta koti kunnolla ja avaa ikkuna aina puhdistaessasi tai sisustettaessa.
Jos haluat todella varmistaa turvallisuuden - etenkin kodeissa, joissa asukkailla on allergioita - harkitse ilmanpuhdistimen sijoittamista huoneisiin. Kun suunnittelet uudelle vuodelle kuntosali-, jooga- tai muita sisätilaharrastuksia, tarkista palveluntarjoajalta myös, että tiloissa käytetään asianmukaista ilmanpuhdistusjärjestelmää.
Camfil Oy
Ruukinmestarintie 11
02330 ESPOO
info.finland(at)camfil.com
etsi yhteyshenkilö