Sitoutumista työntekijöihin
CamfilCairing-periaatteet

Camfil Cairing-periaatteet

Yhdistämme kestävän kehityksen ja yrityksen yhteiskuntavastuun kaikkiin liiketoimintastrategiamme osa-alueisiin sisäisen CamfilCairing-ohjelman avulla.

Julkistimme ja jakelimme CamfilCairing-periaatteet vuonna 2009. Niissä esitetään useita kiistattomia periaatteita seuraavista aiheista:

  • Vastauksemme energiatehokkuutta koskeviin maailmanlaajuisiin haasteisiin
  • Sisäilman laatu
  • Tuotantoketjun liike-etiikan valvonta ja suorituskyvyn kestävyys
  • Ympäristö- ja turvallisuuskäytännöt
  • Riskien hallinta
  • Jatkuva kehittyminen

Konsernin tasolla yhtiön kestävän kehityksen johtajan organisoimat ja hallinnoimat CamfilCairing-periaatteet antavat kaikille paikallisjohdoille riittävästi vapauksia toteuttaa paikallisiin talous-, ympäristö- ja yhteiskunnallisiin oloihin soveltuvia käytäntöjä ja suosituksia. Koko yhtiön laajuinen yhdenmukainen ja koordinoitu toimintatapa CamfilCairing-verkoston kautta luo pohjan standardoidulle kestävän kehityksen mittareiden raportointiprosessille.

Camfil Oy
Ruukinmestarintie 11
02330 ESPOO
info.finland(at)camfil.com
etsi yhteyshenkilö