CamSafe

CamSafe

CamSafe er en serie af robuste sikkerhedsskabe, der anvendes i applikationer med høje krav til tæthed og sikkerhed. Anvendes til kontamineringsfri filterskifte (BIBO), fås med scanningssystem til in-situ integritetstestning.

CamSafe er en modulopbygget og meget fleksibel serie af sikkerhedsskabe designet til afkastluftapplikationer med høje krav til tæthed og containment af forurening. Anvendes i f.eks. biosikkerhed L1 til L3+, sikkerhedslaboratorier (BSL), lægemiddelproduktion, kemisk industri og på sygehuse.

Modulopbygningen kan tilpasses afhængig af filtreringskrav og luftmængder i form af mindre eller større filterskabssystemer med enkelt- eller flertrinsfiltrering. Skabene kan udstyres med en lang række partikel- og molekylærfiltre.

Skabets integrerede filterbespænding har patenteret fejlsikrings- og positioneringssystem. Filterbespændingen komprimerer filterpakningen, så filteret lukker tæt mod monteringsfladen inde i skabet. Kontamineringsfrit filterskifte er muliggjort af det indbyggede bag-in-bag-out system (BIBO), der sikrer berøringsfrit og sikkert filterskift med plastpose.

CamSafe er blevet testet ved +/- 6000 Pa og opnår følgende kvalifikationer:
Mekanisk styrke: Klasse D1 - EN 1886:2003

Filterskabets tæthed:
Klass C - EUROVENT 2/2
Klasse L1 - EN 1886
Klasse 3 - ISO 10648
Klasse D - EN 12237

Serien omfatter integrerede systemer til garanterede og kvalificerede in-situ integritetstests ved filterscanning med Manual Integrity Probe (MIP) og moduler til aerosolinjektioner.

Skabsserien fås i mange forskellige konfigurationer og kan tilpasses med forskellige typer tilbehør som lufttætte spjæld, tilpasses i størrelse, overfladebehandling og tilpasses i tilslutninger og integrationer.

Kontakt Camfil for mere information om, hvordan vi kan tilpasse løsningerne til dine behov.