CamVane 100 HC

  • Til lufthastigheder på 1,0 - 3,0 m/s
  • Lavt støjniveau
  • Meget lavt tryktab
  • Vejrbestandigt materiale
  • Meget stor effektivitet
  • Mindsket risiko for frysning
  • CE-mærket
  • Varmekabel
  • ICON24 magicad

Specifikationer

Applikation
Indløbsgitter, som er en meget effektiv regnbeskyttelse, der anvendes på alle luftindtag, hvor der forekommer vand, regn og fugtproblemer, f.eks. i marinemiljøer, i kystområder, ved vandløb og på fastlandet
Kommentar
Lufthastighed: 1,0-3,0 m/s i kanalsystemet
Varmekabel: 220V AC, automatisk kontrol. Maksimal ydelse 39W/meter (840W/m2). Niveau for antændelse er tre gange højere end under drift. Brug langsom sikring
Størrelse: Indbygningsmål op til 2.500 x 2.500 mm. På sektioner større end 3,2m² skal der være 2 elektriske systemer for ikke overstige den maksimale effekt (2600W)

Relaterede produkter

Artikler relateret til CamVane

Københavns lufthavn løser fugtproblemer med Camfils dråbefang

Københavns lufthavn løser fugtproblemer med dråbefang

Københavns Lufthavn arbejder målrettet for at beskytte helbredet for de flyrejsende og for lufthavnens mange tusinde medarbejdere. Der er afsat betydelige ressourcer til at bortventilere udstødningsgasser og anden luftforurening. Da Københavns Lufthavn oplevede fugtproblemer fra slagregn og saltvand i et specifikt ventilationsanlæg kontaktede de Camfil for en permanent løsning.

Case studies