CamVane 100 HC

  • Til lufthastigheder på 1,0 - 3,0 m/s
  • Lavt støjniveau
  • Meget lavt tryktab
  • Vejrbestandigt materiale
  • Meget stor effektivitet
  • Mindsket risiko for frysning
  • CE-mærket
  • Varmekabel
  • ICON24 magicad

Specifikationer

Applikation
Indløbsgitter, som er en meget effektiv regnbeskyttelse, der anvendes på alle luftindtag, hvor der forekommer vand, regn og fugtproblemer, f.eks. i marinemiljøer, i kystområder, ved vandløb og på fastlandet
Kommentar
Lufthastighed: 1,0-3,0 m/s i kanalsystemet
Varmekabel: 220V AC, automatisk kontrol. Maksimal ydelse 39W/meter (840W/m2). Niveau for antændelse er tre gange højere end under drift. Brug langsom sikring
Størrelse: Indbygningsmål op til 2.500 x 2.500 mm. På sektioner større end 3,2m² skal der være 2 elektriske systemer for ikke overstige den maksimale effekt (2600W)