Sugearme

Camfils sugearme er en økonomisk og fleksibel løsning til punktudsugning, der kan ses som en forlængelse af kanalsystemet i det lokale udsugningssystem og en opgradering af eksisterende arbejdsstationer. Armene fås som stående eller hængende modeller, og armene kan monteres ved siden af eller over arbejdspladsen, hvilket giver præcis støv- og røgudsugning og forstyrrer ikke processen. Sugearmene fås i forskellige længder og diametre for at opfylde individuelle krav.

  • Lavt statisk tryk og lavt støjniveau pga. de glatte stålrør
  • Minimum interne støvaflejringer (ingen interne komponenter)
  • Lav vedligeholdelse og nem rengøring
  • Nem og stabil positionering med gribehåndtag
  • Integreret belysning i sugehovedet(valgfrit)
  • Forskellige længder og diametre til rådighed

Specifikationer

Applikation
Camfils udsugningsarme kan bruges til at opfange støv og dampe fra forskellige industrielle applikationer som svejsning, slibning, skæring, polering, maling eller emballering (undtagen kemisk aggressive dampe og gasser).
Montering
Arbejdsstationssystemer som Camfils sugearme kan nemt tilsluttes lokale udsugningsanlæg eller bruge en dedikeret udsugnings installation. Herfra, afhængigt af typen af emissioner, ledes procesudsugningsluften til et filteranlæg for at blive renset eller udledt til atmosfæren, hvor det er tilladt.
Kommentar
Camfils sugearme til arbejdsstationer er bygget til at holde i industrielle miljøer. Fremstillet af kraftigt, svejset stål med pulverlakerede overflader er systemerne nemme at installere og kræver kun lidt vedligeholdelse i løbet af levetiden. Armene er temperaturbestandige op til 80°C.
CamArm sugearme fås med 3 eller 4 meters længde i forskellige diametre:
CamArm 160
- Luftmængde 900 – 1.400 m³/h
- 160 mm dia. (med 315 mm sugehoved)
CamArm 200
- Luftmængde 1.400 – 2.500 m³/t
- 200 mm dia. (med 350 mm sugehoved)

Artikler relateret til Systemer til arbejdsstationer

Forbedring af luftkvaliteten i og omkring produktionsanlæg

Processer i produktionsanlæg genererer ofte støv og røg, der kan udgøre sundhedsrisici for dine operatører eller kompromittere dine produkters kvalitet og sikkerhed. Den rigtige opsamlings- og filtreringsløsning hjælper med at beskytte mod de vigtigste risici ved ukontrollerede emissioner og dermed skabe sikre arbejdsmiljøer.

Life Science og Sundhedspleje Produktion og maskineri Luftkvalitet Foede og drikkevarer

Støvfiltreringsanlæg er nødvendige sikkerhedssystemer, som skal vedligeholdes korrekt

Støvfiltreringsanlæg er nødvendige sikkerhedssystemer i mange produktions- og forarbejdningsanlæg, også i fødevareindustrien. Men hvis anlæggene ikke er designet, installeret og vedligeholdt korrekt, kan disse systemer i sig selv forårsage alvorlige problemer. I denne e-book fremhæver vi 10 måder, hvorpå du kan sikre, at dit filtreringssystem lever op til kravene om at sikre arbejdsmiljøet for medarbejderne, maksimere produktionsdriften og overholde lovgivningen.

Life Science og Sundhedspleje Produktion og maskineri Foede og drikkevarer

Sådan reduceres de høje koncentrationer af partikler i metalindustrien

Svejsning, slibning og laser/plasmaskæringsprocesser producerer enorme mængder af PM1-partikler og forskellige gasser, der ikke kan fjernes fra indåndingsluften ved ventilation alene.

Produktion og maskineri Luftkvalitet