Imprægneret aktivt kul

Imprægneret aktivt kul

Molekylære medier er kernen i alle vellykkede molekylære filtreringsløsninger. Camfil har et udvalg af dokumenteret imprægneret aktivt kul for at kunne opfange så mange forskellige lugte, irriterende stoffer samt giftige og korrosive gasser som muligt.

Der er et relativt lille antal molekyler, der ikke kan kontrolleres ved hjælp af bredspektret aktivt kul. Der er overflademodificeret eller "imprægneret" kul, der er beregnet til specifikt at adsorbere et individuelt molekyle eller en familie af molekyler. Imprægneret aktivt kul kan fremstilles af forskellige råmaterialer, af forskellige kvaliteter samt forskellige former og størrelser.

Justering af disse faktorer gør det muligt for Camfil at optimere effektiviteten, levetiden og tryktabet til forskellige kundeapplikationer. Afhængigt af applikationerne fungerer imprægneret aktivt kul med en kemisk adsorption eller katalytisk mekanisme. I nogle tilfælde kan begge mekanismer være vigtige.