Hybridmedie

Hybridmedie

Molekylære medier er kernen i alle vellykkede molekylære filtreringsløsninger. Camfil har et udvalg af dokumenterede hybridmedier, der er målrettet mod en bred vifte af korrosive gasser.

Camfils CamPure hybridmedie består af aktivt kulpulver, aluminiumoxidpulver og proprietære kemikalier blandet sammen under en sfærisk co-formingsproces for at skabe et imprægneret medie. Dette imprægneringssystem sikrer den længste levetid og højeste fjernelseseffektivitet for korrosive gasser. Camfils CamPure hybridmedie er UL-certificeret og særlig effektiv til at kontrollere svovlbrinteforurening i tunge industrielle applikationer.