Vælg det rette filter ved hjælp af LCC

Den vigtigste opgave for et filter er at reducere mængden af partikler og forurening i ventilationsluften for at give en høj kvalitet af indendørsluften (IAQ). Derfor bør lavt energiforbrug aldrig prioriteres frem for effektiv filtrering og god luftkvalitet. Dette behøver dog ikke være det modsatte. At spare energi er ikke den vigtigste grund, men det er et aspekt, vi stadig skal huske på. Der er dog gevinster, der kan opnås, hvis du ser på hvilke filtre du har i ejendommen, og hvordan de påvirker energiforbruget uden at gå på kompromis med menneskers sundhed.

Vi er alle gradvis blevet opmærksomme på, at luftforurening kan påvirke helbredet. Derfor er det utroligt vigtigt at have et godt indeklima, og valget af den rette filterløsning er derfor også afgørende. Den vigtigste opgave for et filter er at reducere partikler og forurening.

Det første trin er at finde ud af hvilken grad af luftrensning, der kræves. Dette kan du få tip og råd om fra ISO standard 16798-3 eller Eurovent 4/23. Når kravene til filtreringsgrad er afklaret, kan du vælge den rette filterløsning. Derefter er det vigtigt at sikre, at kravet til partikeleffektivitet er opfyldt gennem hele systemets levetid. Derefter optimeres tryktab og luftmængde for at reducere energiforbruget. 

Man ved, at de farligste partikler som findes indendørs, kommer udefra, og den eneste måde at undgå at få dem ind på kontorer, skoler, hospitaler osv. er at stoppe dem med et effektivt tilluftsfilter.

Spar energi uden at påvirke filterets effektivitet

For at holde tryktabet så lavt som muligt og derved spare energi inden for de forskellige filterklasser, er filterets design af den største betydning. Ved at øge mængden af filtermedie, vælge det rigtige medie og optimere posernes form vil resultere i et lavere tryktab.

Ved hjælp af en konisk syning der forhindrer poserne i at blæse sammen (blokere filteroverfladen), bliver luftstrømmen endnu bedre, hvilket også reducerer energiforbruget. Alt dette uden at give afkald på filterets effektivitet (udskilningsgrad).

Vigtigt at tænke på:

  1. Vælg et filter efter ønsket filtreringseffektivitet
  2. Vælg et filter som giver mindst mulig energipåvirkning

Alle ventilationsfiltre kan klassificeres fra A+ til E, hvor A+ repræsenterer det laveste energiforbrug og E det højeste.

Klassificeringen giver kunderne en bedre forståelse for det årlige energiforbrug, gennemsnitlig effektivitet og laveste effektivitet. Du kan tydeligt se, at et A+ -filter bidrager til reduceret energiforbrug og kuldioxidudslip. Baseret på en omfattende certificeringsproces skal Eurovent-certificerede produkter vise årligt energiforbrug (kWh / år) specifikt for hver ISO-effektivitetsvurdering og testes i uafhængige laboratorier og ved stikprøveudtagning hos producenten. De certificerede data er tilgængelige på Eurovents hjemmeside: www.eurovent-certification.com.

Livscyklusomkostninger (LCC)

Livscyklusomkostninger eller life cycle cost viser brugerens omkostninger ved filtrering af luften gennem brugsfasen.

Miljøpåvirkning 

For at få et samlet billede af hvor stor den samlede miljøpåvirkning er, foretages en såkaldt livscyklusanalyse (LCA). Dette er en metode til vurdering af den miljøpåvirkning, et produkt har - hvor målet er at få et overblik over, hvor stor den samlede miljøpåvirkning er i produktets livscyklus, fra råstofudvinding, via produktionsprocesser og brug til affaldshåndtering - herunder al transport og energiforbrug under hele produktets livscyklus.

Filterets levetid er helt afgørende for filterets miljøpåvirkning. Den mængde energi, som ventilatoren bruger til at trække luften gennem et luftfilter, udgør ca. 90% af filterets samlede klimapåvirkning. 

Den absolut vigtigste foranstaltning til at reducere miljøpåvirkningen ved brug af luftfiltre er derfor at reducere det gennemsnitlige tryktab over filteret, eftersom det påvirker energiforbruget. Læs mere om, hvordan Camfil arbejder med miljøpåvirkning.

Hvis du vil lære mere om vigtigheden af god filtrering og de forskellige teknikker og løsninger, der er tilgængelige, er du velkommen til at tilmelde dig til et af vores webinarer her eller vores månedlige nyhedsbrev her.
 

Beregningsværktøj til LCC

Camfil har udviklet et værktøj til at beregne og analysere livscyklusomkostningerne for vores filtre. Vi hjælper dig gerne med beregninger og valg af det rigtige produkt. Du kan endda få adgang til værktøjet og teste på egen hånd.

Kontakt os ved at udfylde nedenstående formular, så hjælper vi dig videre. 

Kontaktformular

Publiceret 22. januar 2021