Eurovent 4/23 - vælg det rigtige luftfilter

Publiceret 14. juni 2021

Hvordan skal du beslutte det korrekte filtervalg for en bygning? I Europa hjælper Eurovent 4/23-standarden brugere med let at vælge det rette luftfilter baseret på to nøgleparametre: udeluftværdien (baseret på WHO-retningslinjer) og typen af bygning eller aktiviteter, der udføres i bygningen. Eurovent 4/23 giver anbefalinger om det mindste luftfiltreringsniveau for bygninger for at beskytte deres brugere mod skadelig luftbåren forurening.

Definition af udendørs luftkvalitet (ODA)

Udendørs luftkvalitet er defineret ud fra Verdenssundhedsorganisationens (WHO) luftkvalitetsanbefalinger. Vurdering af bygningens placering i forhold til omgivelsernes luftkvalitet hjælper med at bestemme det filtreringsniveau, der kræves inde i bygningen. I områder med en lav ODA-værdi kræves der et lavere minimumsniveau for filtrering. Der er mange NGO-hjemmesider, der leverer live luftkvalitetsaflæsninger fra forskellige steder.

Definition af tilluftskvalitet (SUP)

Kravene til tilluft i en bygning forstås bedst ud fra bygningstype samt de aktiviter, der foregår i bygningen. Eurovent 4/23 har oprettet en SUP-guide (Easy Supply Air), der giver dig mulighed for at bestemme bygningens krav ud fra en af fem nøglekategorier som illustreret i nedenstående figur.

Minimumskrav til filtrering

Når udeluftværdien (ODA) og tilluftværdien (SUP) er blevet bekræftet, giver Eurovent 4/23 en værdifuld tabel til beregning af minimumsfiltreringseffektiviteten for en bygning.