EN 16798-3 og valg af filterklasse iht. Eurovent 4/23 

Publiceret 2. marts 2022

Over hele verden foretages der målinger af forurening i udendørsluften. Informationerne indsamles i WHOs database, og der laves koblinger til globale grænseværdier. Fraktionerne, der måles i udendørsluften i dag, er PM10 og PM2,5 (massen af partikler, der er mindre end 10 µm og 2,5 µm) samt visse gasser.

Grænseværdier i henhold til WHO:

  • Årlig gennemsnitsværdi for PM2,5 <5 μg/m3
  • Årlig gennemsnitsværdi for PM10 <15 μg/m3

Der er ikke blevet identificeret en risikofrie grænse, og derfor sigter WHOs grænseværdier mod at opnå en så lav partikelkoncentration som muligt.

Desværre måles PM1 ikke, men PM1 er en meget vigtig partikelfraktion, der skal tages i betragtning, da det er de mindste partikler, som også er de mest sundhedsfarlige.

valg af filterklasse iht. EN 16798-3

EN 16798 er en ny og opdateret standard med anbefalinger til ventilation og indendørs luftkvalitet (tidligere EN 13779). Standarden opdeler kvaliteten af udeluften i tre kategorier af partikelforurening ODA 1, 2 og 3 (ODA = Out door air). Tilluftkvaliteten er opdelt i fem kategorier SUP 1-5 (SUP = Supply air). Partiklerne i ODA og SUP vejes, og enhed der anvendes er µg = mikrogram / m3 luft.

Eksempler på tilluftskvalitet og anvendelsesområder:

  • SUP 1 anvendes, hvor der er høje hygiejnekrav, såsom på sygehuse, laboratorier, renrum, lægemiddelindustrien etc.
  • SUP 2 anvendes til middel hygiejnekrav og i lokaler til permanent ophold, såsom børnehaver, skoler, kontorer, hoteller, hjem, teatre, biografer, museer etc.
  • SUP 3 anvendes til grundlæggende hygiejnekrav og i rum til midlertidigt ophold, såsom opbevaring, indkøbscentre, vaskerum, serverrum, kopirum etc.
  • SUP 4 anvendes, hvor der ikke er hygiejnekrav og i lokaler til kortere ophold, såsom toiletter, opbevaring, trapperum osv.
  • SUP 5 anvendes i produktionsområder og lokaler uden boliger, for eksempel i tung industri, affaldsrum, parkeringshuse mv.

Anbefalet mindste filtreringsgrad fra ODA og SUP-kategorier

Eurovent Association har udarbejdet en anbefaling, der vejleder i valg af filterklasse i henhold til EN ISO 16890. I nedenstående tabel kan man se de anbefalede mindste filtreringsgrader baseret på ODA og SUP som defineret i standard EN 16798-3. Jo højere kravene til tilluften er, jo højere er kravene til filterklassen
ODA – Outdoor air
SUP – Supply air

Eksempel 1

Hvis du befinder dig i et område, hvor udendørsluftens partikelkoncentrationen er op til 7,5 µg/m3 (ODA2), og du ønsker en tilluftskvalitet på mindre end 2,5 µg (SUP2), anbefales det, at du bruger et ePM1 70% filter iht. tabellen ovenfor.

Tillægsanbefaling til gasfiltrering

I henhold til bestemmelserne i EN 16798-3:2017 anbefales det at bruge gasfiltrering som et supplement til partikelfiltrering i de følgende kombinationer af luftkvalitet, se nedenstående tabel.