Centrum dystrybucyjne Compass w Holandii

Compass Transport jest dostawcą usług logistycznych z siedzibą w Hardenberg w Holandii. Każdego dnia ponad 40 ciężarówek pokonuje setki kilometrów dystrybuując towary do najdalszych zakątków kraju. Głównym przedmiotem działalności jest transport B2B; od 1 palety do pełnych ładunków i towarów ponadgabarytowych. Compass Transport posiada 12 000 metrów kwadratowych powierzchni magazynowej, gdzie odbywa się zarówno długoterminowe składowanie palet, jak i przepakowywanie i wysyłanie zamówień. Od kwietnia 2019 roku działa nowe centrum magazynowe w Hardenbergu. Podczas budowy nowego centrum logistycznego firma Compass Transport zainteresowała się tematem filtracji na etapie projektowania i wdrażania. W przeszłości firma Compass Transport borykała się z problemami związanymi z wysokim stężeniem pyłu. Budując nowe centrum logistyczne, skupili się na rozwiązaniu tych problemów i zastosowaniu nowoczesnej technologii filtracji powietrza.

Celem nowo budowanego centrum logistycznego miało być powietrze wolne od pyłu. Do głównych źródeł powstawania pyłu można przypisać wózki widłowe, które codziennie przejeżdżają wiele kilometrów podczas procesu załadunku i rozładunku. Problem pyłu jest dwojaki; wpływa negatywnie na zdrowie pracowników, ale również osiada na składowanych towarach. W przypadku długotrwałego mgazynowania problem zapylenia jest jeszcze większym wyzwaniem. Camfil zwykle rozpoczyna tego typu projekty od przeprowadzenia pomiarów jakości powietrza na miejscu. Ponieważ zapytanie dotyczyło nowego centrum logistycznego, które nie było jeszcze oddane do użytkowania, Camfil mógł określić wymagania stawiane nowym urządzeniom jedynie na podstawie dostępnej wiedzy, obliczeń i doświadczenia. Kluczowym krokiem było obliczenie, ile filtrów powietrza byłoby potrzebnych do usunięcia problemów z pyłem w hali magazynowej (o kubaturze 27 000 metrów sześciennych). Kolejnym krokiem było określenie, jakie powinny być idealne przepływy powietrza, aby osiągnąć jak najlepszą jakość powietrza. Na podstawie przeprowadzonej analizy uruchomiono pięć oczyszczaczy powietrza CC 6000, które całkowicie rozwiązały problemy występujące w przeszłości z powodu dużych stężeń pyłu.


Ochrona przed unoszącym się pyłem to jedno z wyzwań jakiemu musiało sprostać nasze rozwiązanie, ale jednocześnie jego obecność nie mogła zajmować zbyt dużo miejsca i utrudniać pracy. Dlatego preferowano podwieszenie oczyszczacza powietrza do sufitu. Nasze oczyszczacze powietrza wyposażone są w filtry wstępne ePM1 55% i filtry główne H13.

Dodatkowo system wyposażono w inteligenty licznik cząstek - czujnik jakości powietrza, który został umieszczony w samym środku hali magazynowej, dzięki któremu można monitorować online oraz analizować w czasie rzeczywistym poziomy stężenia pyłu oraz stan poszczególnych oczyszczaczy powietrza. Za pomocą tego urządzenia można zdalnie sterować pracą oczyszczaczy powietrza za pomocą komputera, tabletu lub telefonu. Czujnik jakości powietrza pozwala zaprogramować graniczny poziom stężenia pyłu, przy którym uruchomione zostaną oczyszczacze, może również sterować ich pracą zwiększając ich obroty lub zmniejszając w zależności od stężenia zanieczyszczenia. W rezultacie możliwe jest uzyskanie maksymalnej wydajności oczyszczacza. Czujnik  może wysłać powiadomienie gdy konieczna będzie wymiana filtrów w oczyszczaczach. Zainstalowanie oczyszczaczy powietrza dało więcej niż zadowalający wynik, ponieważ skutecznie zmniejszyło zapylenie o 80%. W przypadku czynności wykonywanych w centrum stężenie pyłu wynosi średnio 20 mg/m3. Gdy nie ma żadnych działań, spada jeszcze bardziej do 0,4 mg/m3.INSTALACJA OCZYSZCZACZY POWIETRZA CC 6000 ZMNIEJSZYŁA ZANIECZYSZCZENIE PYŁEM O 80%. ZAPEWNIŁO TO ZDROWSZE ŚRODOWISKO PRACY DLA PRACOWNIKÓW, a ponadto UWOLNIŁO PRZECHOWYWANE NA MAGAZYNIE TOWARY OD NIECHCIANEGO KURZU


„Pewnego razu nastąpiła przerwa w dostawie prądu, oczyszczacze powietrza wyłączyły się i po kilku godzinach pracownicy skarżyli się na ból oczu i zatkany nos. Kiedy przywrócono zasilanie, a oczyszczacze powietrza zaczęły działać, zauważyliśmy, że problemy zniknęły. To jest wpływ i efekt działania oczyszczaczy Camfil na środowisko naszego magazynu. ” - Dyrektor zarządzający, Compass Transport
Created czwartek, 3 grudnia 2020
info.pl@camfil.com
Informacje o produkcie
+48 42 655 94 10
Znajdź kontakt