Odsiarczanie biogazu z użyciem filtracji molekularnej

Odsiarczanie biogazu za pomocą CamPure 32

CamPure 32 to nowoczesne i sprawdzone medium do usuwania siarkowodoru przy produkcji biogazu w procesie beztlenowej fermentacji.

G.A.E.C de la pépinière

GAEC de la pepiniere, "Groupement Agricole d'Exploitation en Commun" (GAEC: wspólnie prowadzone gospodarstwa rolne), założone w 1987 r. w Saint Aubin de Bonneval (północno-zachodnia Francja) przez czterech wspólników. Obecnie zarządza 230 hektarami upraw mieszanych (pszenica, kukurydza, itp.) oraz hodowlą krów mlecznych i cieląt.
 

Biogazownia rolnicza

Biogazownia rolnicza została oddana do użytku w 2012 roku za kwotę 900.000 €.
Składa się ona z komory fermentacyjnej, komory fermentacji wtórnej, zbiornika na substraty oraz zbiornika na płynne odpady po fermentacyjne. Biomasa składa się z obornika stałego 30% (pszenica, kukurydza i poplony) i płynnego 70%.BIOGAZ

Biogaz jest przetwarzany na ciepło i energię elektryczną (kogeneracja) przez silnik Scania Dual Fuel o mocy 250 kW. Wytworzone ciepło jest wykorzystywane na miejscu w gospodarstwie, a energia elektryczna jest sprzedawana i wprowadzana do lokalnej sieci energetycznej. Instalacja biogazowa wytwarza około 150 m3/h biogazu, który jest zanieczyszczony znacznymi ilościami siarkowodoru (H2S). Aby chronić silnik przed korozją, konieczne jest usunięcie H2S z biogazu. Korozja silnika prowadzi do nieplanowanych przeglądów, przestojów operacyjnych i utraty wydajności procesu.

MEDIUM O WYSOKIEJ ZDOLNOŚCI ADSORPCYJNEJ

Camfil oferuje nowoczesne i sprawdzone medium do usuwania siarkowodoru przy produkcji biogazu w procesie beztlenowej fermentacji: CamPure 32. To wysokiej jakości medium adsorpcyjne jest kombinacją adsorbentów, poddanych impregnacji chemicznej. Medium to ma niższą zawartość pyłu w porównaniu z klasycznym węglem, a także wykazuje dłuższą żywotność.
CamPure 32 jest certyfikowany zgodnie z normą UL 900. Niskie właściwości palne czynią go znacznie bezpieczniejszym medium niż węgiel. Jest to ważna cecha w przypadku zastosowania w środowisku, w którym zapłon złoża adsorbentu stanowi realne zagrożenie, np. przy produkcji biogazu.

Potwierdzona skuteczność w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych

Ocena CamPure 32 w rzeczywistych warunkach pracy została przeprowadzona w GAEC de la pépinière na początku 2019 roku. 500 litrów węgla aktywnego z istniejącego zbiornika filtracyjnego zostało zastąpione przez CamPure 32 bez wprowadzania żadnych modyfikacji w instalację.
Stężenie H2S, przed filtracją, zwykle waha się między 150 a 200 ppm. Po filtracji, stężenie H2S powinno być niższe niż 10 ppm, aby zapewnić niezawodność silnika. Powyżej tego progu dopływ biogazu do silnika jest automatycznie zatrzymywany, aby chronić go przed uszkodzeniami spowodowanymi zbyt wysokim stężeniem siarkowodoru.
Po 4 miesiącach pracy na naszym medium filtracyjnym - CamPure 32 stężenie H2S za filtrem utrzymuje się na stałym poziomie poniżej wartości progowej (patrz wykres).


Medium filtracyjne dostępne jest w Big Bagach po 500 kg lub pakowane jest w 25 kg worki.

Ocena działania instalacji biogazowej od strony użytkowników Pascal’s i Pierre-Charles’s z GAEC 

"Zaletą CamPure 32 jest atrakcyjna cena w porównaniu z innymi węglami aktywnymi dostępnymi na rynku, przy jednoczesnej doskonałej skuteczności adsorpcji H2S. Czas życia produktu powinien być dłuższy, co pozwoli nam opóźnić wymianę mediów. Zaobserwowaliśmy również mniejszą ilość pyłu podczas załadunku/rozładunku złoża."

 GŁÓWNE ZALETY MEDIUM ADSORPCYJNEGO CAMPURE 32:

  • Wysokiej jakości medium adsorpcyjne
  • Idealny do zastosowań dla branży biogazowej
  • Skuteczny w oczyszczaniu siarkowodoru (H2S), dwutlenku siarki (S02 ) i dwutlenku azotu (NO2)
  • Posiada klasę palności UL 900
  • Dostępny w Big Bagach po 500 kg lub pakowany jest w 25 kg worki
  • Pakowane próżniowo, aby zapewnić wysoką jakość i niską zawartość pyłu


Created wtorek, 9 marca 2021
info.pl@camfil.com
Informacje o produkcie
+48 42 655 94 10
Znajdź kontakt