Tonnies - zakład przetwórstwa mięsnego - studium przypadków

Lepsze warunki produkcji i samopoczucie pracowników

Wyzwanie

W przemyśle mięsnym duży nacisk kładzie się na odpowiedni system wentylacyjny w celu zapobiegania epidemii wirusa. Ze względu na brak norm branżowych dotyczących wentylacji, istnieje bardzo niewiele wytycznych dotyczących tego, co należy uznać za wymagania dotyczące czystego powietrza w obiekcie. Badania naukowe wykazały, że recyrkulacja powietrza wokół obiektu może powodować rozprzestrzenianie się szkodliwych wirusów. Wykazały one także, że w obszarach o słabej wentylacji wirus może pozostawać w powietrzu do 3 godzin. W takim wypadku dobrze jest zapewnić większą ilość powietrza nawiewanego dla obszaru produkcyjnego.

Ponadto temperatura w obszarach produkcyjnych musi być utrzymywana w zakresie 6-10° Celsjusza. W pomieszczeniu wykorzystywano powietrze z recyrkulacji, co oznaczało, że powietrze z niektórych obszarów było ponownie wykorzystywane w innych obszarach. Ten typ systemu jest często używany w celu zmniejszenia zużycia energii, ale może mieć negatywne skutki, bez odpowiedniej filtracji, w tym przypadku wirusy mogą rozprzestrzeniać się po całym budynku.

Podczas pandemii wirusów system ten wymagał rozwiązania i zrównoważonego podejścia do higieny. Wyzwaniem dla Camfil było stworzenie rozwiązania, które pomoże zapewnić, że czyste powietrze wprowadzone do obiektu będzie chronić zdrowie pracowników, a także optymalizować dotychczasowe inicjatywy związane z niskim zużyciem energii.


O grupie  TÖNNIES

Grupa Tönnies to globalna firma zajmująca się przetwórstwem mięsnym, która jest synonimem wysokiej jakości mięsa. Międzynarodowa firma działająca w ośmiu oddziałach, zatrudnia około 16 500 pracowników, a w 2018 roku osiągnęła roczny przychód w wysokości 6,65 miliarda euro.

Rozwiązanie

Oprócz ogólnych środków ostrożności, które firma zdecydowała się podjąć podczas pandemii - takich jak zakładanie maseczek ochronnych czy  utrzymanie dystansu społecznego - postawiono również na poprawę jakości powietrza w pomieszczeniach oraz pozytywnym wpływie tego działania na pracowników. Dla całej branży przetwórstwa mięsnego kluczowe jest dostarczanie czystego powietrze, aby zmniejszyć koncentrację  cząstek stałych w powietrzu wewnętrznym oraz chronić przed rozprzestrzenianiem się wirusów przenoszonych drogą powietrzną. Powodem tego jest to, że wirusy wykorzystują cząstki stałe unoszące się w powietrzu do przemieszczania się, a ich usuwanie z powietrza może zmniejszyć to ryzyko.

Aby zapewnić oczyszczanie powietrza zgodnie z wymaganymi normami, zaproponowano zainstalowanie wysokowydajnych filtrów i oczyszczaczy powietrza. Filtry o wysokiej wydajności pomogłyby zatrzymać wirusy, takie jak COVID-19 i zmniejszyć ryzyko ich przenoszenia drogą powietrzną. Jako rozwiązanie, Camfil zaproponował oczyszczacze powietrza CC6000 i CC 2000, które wyposażone zostały w filtry HEPA H14. Po ukończeniu projektu technicznego a następnie instalacji naszych opatentowanych oczyszczaczy powietrza zespół ekspertów, w tym specjalistów ds. higieny pracy i lekarzy z uznanej uczelni, przez kilka dni przeprowadzał na miejscu testy z wykorzystaniem pomiarów z użyciem zimnego dymu i cząstek. Oczyszczacze powietrza zostały zamontowane na ścianach i suficie, aby zapewnić dobry przepływ i równomierną dystrybucję powietrza w hali produkcyjnej.


WYNIKI TESTU: Wkrótce po włączeniu oczyszczaczy powietrza poziom cząstek zmniejszył się o ponad połowę. (patrz wykres poniżej)

WYNIKI

Zastosowanie oczyszczaczy powietrza Camfil zapewnia redukcję unoszących się w powietrzu wewnętrznym cząstek i drobnoustrojów w stopniu wystarczającym, aby zapewnić bezpieczne środowisko produkcyjne zarówno dla personelu, jak i dla wrażliwych procesów. Testy potwierdziły niezawodne i optymalne działanie oczyszczaczy powietrza w ramach programu zapobiegania pandemii. System ten pozwolił zakładowi produkcyjnemu na ponowne uruchomienie bez ryzyka transmisji.

CERTYFIKAT PROSAFE

Camfil oferuje pełny zakres filtrów ProSafe spełniających najwyższe wymagania w zakresie bezpieczeństwa, weryfikowalności oraz kontroli w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i biotechnologii.

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA FILTRÓW PROSAFE:

  • Zgodny z ogólnoświatowym standardem BRC Food Safety 8.0
  • Komponenty mikrobiologicznie obojętne - ISO846
  • Zatwierdzona możliwość kontaktu z żywnością -EG 1935/2004
  • Wytrzymałe, odporne na wilgoć i korozję podczas pracy w higienicznych systemach przygotowania powietrza HVAC wg VDI 6022

„Higiena jest szczególnie ważna w przemyśle mięsnym. Szczególnie ważne jest tutaj oczyszczanie powietrza w pomieszczeniach za pomocą odpowiednich wysokowydajnych filtrów w celu ochrony pracowników, procesów i produktów. Oczyszczacze powietrza CC 6000 i CC 2000, wyposażone w filtry HEPA H14 ProSafe zapewniają czyste powietrze przy niskim zużyciu energii ”. - Dirk Leinweber, dyrektor sprzedaży i marketingu, Camfil GmbH


Created poniedziałek, 19 października 2020
info.pl@camfil.com
Informacje o produkcie
+48 42 655 94 10
Znajdź kontakt