Bezpieczna szkoła każdego dnia

Każdego roku dzieci spędzają setki godzin na nauce i rozwoju intelektualnym w szkole. Jednak zanieczyszczenie powietrza może skutecznie przeszkadzać w nauce. Do głównych źródeł zanieczyszczeń wewnątrz pomieszczeń można zaliczyć powietrze nawiewane z zewnątrz przepełnione spalinami samochodowymi w których można znaleźć pył zawieszony (PM1) i tlenki azotu (NOx). Szczególnie narażone są szkoły położone w centrach miast lub przy głównych arteriach komunikacyjnych. Innym źródłem zanieczyszczenia powietrza są lotne związki organiczne (LZO), które pochodzą z materiałów budowlanych, produktów do czyszczenia i utrzymania porządku oraz niektórych rodzajów farb. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) nie są określone bezpieczne poziomy narażenia na kontakt z lotnymi związkami organicznymi. Zanieczyszczone powietrze może przedostać się przez nieszczelności budynku lub po prostu wpłynąć do sali lekcyjnej przez otwarte drzwi i okna. Od momentu wybuchu pandemii COVID-19 warunki panujące w szkole uległy drastycznej zmianie, ponieważ wiele uczniów przeniosło się z nauką do swoich domów. Dlatego teraz ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej jest zapewnienie dzieciom dostępu do czystego powietrza, gdy zaczną wracać do szkoły.


Dlaczego najmłodsza grupa społeczeństwa jest najbardziej narażona na negatywne skutki zanieczyszczenia powietrza?

Układ odpornościowy małych dzieci wciąż się rozwija, a ich płuca nadal rosną. Z każdym oddechem dzieci wchłaniają więcej powietrza na jednostkę masy ciała niż dorośli. W związku z tym oddychając toksycznym powietrzem, dzieci przyjmują większą dawkę substancji szkodliwych w przeliczeniu na jednostkę masy ich ciała niż dorośli.

Co więcej, oddziaływania te mają wpływ na inne aspekty życia dzieci. Na przykład, kiedy dzieci chorują, opuszczają zajęcia szkolne, co jeszcze bardziej ogranicza ich możliwości uczenia się i rozwoju.

Źródło: UNICEF (Danger in the air)


Rozwiązania dla szkół w zakresie czystego powietrza

W szkołach źródłem zanieczyszczeń są nie tylko spaliny z ruchu samochodowego. Szkoły są szczególnie podatne na słabą jakość powietrza, ponieważ często są to starsze budynki, które mogą uwalniać radon - bezbarwny gaz naturalnie wytwarzany przez glebę, a także bardzo niebezpieczne opary azbestu, które są toksyczne i prowadzą do uszkodzenia płuc, natomiast dłuższa ekspozycja grozi rakiem.

Ponieważ stężenie niektórych substancji szkodliwych w budynku jest do 50 razy wyższe niż na zewnątrz, konieczne jest, aby szkoły robiły więcej dla ochrony swoich uczniów i personelu. (Dowiedz się więcej o zanieczyszczeniu powietrza) 

Sama wentylacja lub recyrkulacja poprzez otwarte okna jest niewystarczająca. Ryzyko infekcji w klasach, pracowniach - w szkole znacznie maleje stosując oczyszczacz powietrza wyposażony w wysokowydajne filtry HEPA. Nasza seria domowych oczyszczaczy powietrza pomaga minimalizować ryzyko infekcji i redukować rozprzestrzenianie się wirusów. Nasze oczyszczacze powietrza są zaprojektowane z myślą o zwiększeniu ilości wymian powietrza w pomieszczeniu i poprawie wydajności systemu wentylacyjnego. Patogeny, wirusy i bakterie unoszące się w środowisku wewnętrznym są zatrzymywane na wysokowydajnych filtrach HEPA - H14. Produkty te cechuje bardzo wysoka skuteczność (99,995%) zatrzymywania cząstek submikronowych takich jak wirus COVID-19 (filtr HEPA zatrzymuje cząstki o wielkości od 0,06 do 0,1 μ). Nasza seria oczyszczaczy City cechuje się stonowaną elegancją i co ważne w czasie pracy jest zupełnie niesłyszalna, ponieważ została specjalnie zaprojektowana do stosowania w biurach, domach lub salach lekcyjnych.

Studium przypadków: Oczyszczacz powietrza serii City wykorzystywany w szkole

Zastosowanie wysokowydajnych oczyszczaczy powietrza zapewniło zdrowsze i czystsze powietrze w szkole w Bad Oldesloe w północnych Niemczech.

Created poniedziałek, 18 stycznia 2021
info.pl@camfil.com
Informacje o produkcie
+48 42 655 94 10
Znajdź kontakt