Aktivoidut alumiinioksidit

Aktivoidut alumiinioksidit

Molekyylisuodatusmateriaali on kaikkien onnistuneiden molekyylisuodatinratkaisujen ydin. Camfililla on laaja valikoima aktivoituun alumiinioksidiin pohjautuvia suodatinaineita, jotka on havaittu hyviksi suodattamaan tiettyjä happamia kaasuja ja muita epäpuhtauksia erityisesti korroosionestokäytössä.

Aktivoitu alumiinioksidi on tärkeä suodatinaine, mutta se on fysikaaliselta rakenteeltaan ja kemiallisilta ominaisuuksiltaan täysin erilaista kuin aktiivihiili. Käytännössä kaikki ilmankäsittelyssä käytettävät alumiinioksidit (kuivausaineita lukuun ottamatta) ovat pintamodifioituja tai kyllästettyjä, joten niiden toiminta on hyvin spesifinen, ei laaja-alainen. Tämän seurauksena ne on tarkoitettu erityisesti tietyn molekyylin tai molekyyliryhmän adsorboimiseen. Tavallisimmat käyttötarkoitukset liittyvät happamien kaasujen poistamiseen korroosionestokäytössä. Aktivoitua alumiinioksidia voidaan valmistaa eri raaka-aineista erilaisia laatuja ja kokoja. Näitä tekijöitä muuttamalla Camfil voi optimoida tehokkuuden, käyttöiän ja painehäviön kunkin asiakkaan tarpeisiin sopiviksi. Aktivoidun alumiinioksidin toiminta perustuu kemialliseen adsorptioon. Aktivoidut alumiinioksidit ovat mineraalipohjaisia ja aktiivihiilet valmistetaan orgaanisista (hiilipohjaisista) raaka-aineista. Tämän vuoksi aktivoidut alumiinioksidit ovat palonkestoltaan parempia kuin aktiivihiili.

Camfil Oy
Ruukinmestarintie 11
02330 ESPOO
info.finland(at)camfil.com
etsi yhteyshenkilö