IAQ pintatesti

  • Offline
  • Sisätiloista tai suodatinkanavista löydetyn tuntemattoman pölyn tunnistus.
  • Tiedot hiukkasten alkuperästä
  • Kahdeksan (8) letkua rasiaa kohti
  • Toimitusaika (kohteiden toimitus 3 päivää + raportti 10 päivää)
  • Näytteenotto-ohjeet, Ruotsin laboratorio
Camfil Oy
Ruukinmestarintie 11
02330 ESPOO
info.finland(at)camfil.com
etsi yhteyshenkilö