ISO 10121-3:2022
Ensimmäinen luokitusjärjestelmä molekyylisuodattimille yleisilmanvaihdossa.

ISO 10121-3:2022

Julkaistu keskiviikko 23. marraskuuta 2022

Mitä on molekyylisuodatus?

Molekyylit ovat tyypillisesti 1 000 - 10 000 kertaa pienempiä, kuin HEPA- ja ULPA-suodattimet läpäisevät pien- ja nanohiukkaset. Tyypillisiä ulkoilman vaarallisia kaasuja ovat haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC), rikkidioksidit (SO2), typpidioksidi (NO2) ja otsoni (O3).

Molekyylisuodatus on kustannustehokas tapa hallita haitallisia kaasumaisia epäpuhtauksia. Sitä voidaan käyttää tuloilmajärjestelmissä, paikallisten epäpuhtauksien hallintaan ja kiertoilmajärjestelmissä sisäisesti syntyneiden epäpuhtauksien hallintaan.

Camfilin molekyylisuodattimissa hyödynnämme tekniikkaa jota kutsutaan adsorptioksi. Yksinkertaisesti sanottuna tämä tarkoittaa, että molekyylit tarttuvat materiaaleihin, joilla on erittäin suuri pinta-ala. Lähes kaikki Camfil-molekyylisuodattimet käyttävät adsorbenttinä aktiivihiiltä tai impregnoitua alumiinioksidia. Molekyylisuodattimia kutsutaan joskus myös kemiallisiksi suodattimiksi tai kaasusuodattimiksi.

MIKÄ ON ISO 10121?

Standardisarja ISO 10121 tarjoaa testausmenetelmiä molekyylisuodattimen (ISO 10121-1) ja molekyyli-ilmansuodattimen (ISO 10121-2) suodatustehokkuuden määrittämiseen eri kaasuja vastaan.

ISO 10121-3 on ensimmäinen luokitusjärjestelmä yleisilmanvaihtojärjestelmien tuloilman molekyylisuodattimille. Se sisältää kattavat suodatinluokat yleisimmille ilman epäpuhtauksille ulko- ja sisäilmassa. Tämä helpottaa oikean molekyylisuodattimen valintaa paikallisen ilmanlaadun mukaan.

 

MIKSI ISO 10121-3?

Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että ilman epäpuhtaudet, kuten vaaralliset kaasut, voivat aiheuttaa vakaviakin terveyshaittoja.

Otsonia (O3) muodostuu ilmakehässämme UV-valon vuorovaikutuksessa eri palamisprosessien tuottamien kaasujen kanssa. Otsoni on terveydelle haitallista ja vahingoittaa hengityselimiä sekä aiheuttaa voimakasta ärsytystä. WHO:n ilmanlaatusuosituksissa on asetettu keskimääräiseksi enimmäispitoisuudeksi 60 µg/m3 8 tunnin ajaksi sesonkiaikana.

Typpidioksidia (NO2) muodostuu suoraan palamisprosessien seurauksena. Typpidioksidi on myös haitallista keuhkoillemme ja pahentaa astman oireita sekä lisää alttiutta infektioille. WHO:n ilmanlaatusuositukset asettavat altistuksen enimmäispitoisuudeksi 10 μg/m3 vuodessa.

Suurin osa rikkidioksidista (SO2) vapautuu fossiilisten polttoaineiden poltosta voimalaitoksissa ja teollisuusprosesseissa. Tulivuoret ovat toinen tunnettu rikkioksidin lähde. Sen terveysvaikutukset ovat samanlaiset kuin otsonin ja typpioksidin. WHO:n ilmanlaatusuositukset asettavat päivittäisen altistuksen enimmäispitoisuudeksi 40 μg/m3.
Tolueeni (C7H8) on orgaaninen molekyyli, joka edustaa suurta ryhmää haihtuvia orgaanisia yhdisteitä tässä standardissa. VOC-lähteiden määrä on loputon ja niitä löytyy sekä sisä- että ulkotiloista. VOC-lähteitä ovat mm. liuottimet, maalit, rakennusmateriaalit, polttoprosessit, öljy ja kaasu jne. VOC-yhdisteiden vaikutukset voivat vaihdella niiden kemiallisten ominaisuuksien moninaisuuden vuoksi epämiellyttävästä, mutta vaarattomasta hajusta aina tappavaan vaikutukseen hengitettynä. VOC-yhdisteet voivat aiheuttaa myös pitkäaikaisia vaikutuksia, kuten syöpää.
ISO 10121-3:n selkeiden ja helposti ymmärrettävien suodatinluokkien avulla on nyt nopea ja helppo valita oikea molekyylisuodatin tiettyyn käyttöön sen perusteella, kuinka tehokkaasti molekyylisuodattimet poistavat kaasuja. 
 

MITÄ TÄMÄ LUOKITUS TARKOITTAA?

KAASUMAINEN EPÄPUHTAUS DN(moolia molekyylisuodattimen pinta-alan yksikköä kohti)
mol/m2
DN(grammaa molekyylisuodattimen pinta-alan yksikköä kohti)
g/m2
LD MD HD LD MD HD
Otsoni - O3 1,5 6,0 24,0 72 288 1152
Rikkidioksidi - SO2 1,5 6,0 24,0 96 384 1538
Typpidioksidi - NO2 1,5 6,0 24,0 69 276 1104
Tolueeni - C7H8 1,5 6,0 24,0 138 553 2211

Annokset LD, MDja HD ennustavat suodattimen käyttöiän
(vLD (very Light Duty) ovat suodattimia, jotka eivät kelpaa LD:ksi)

 • LD (Light Duty) = suhteellisen lyhyt käyttöikä / pieni kapasiteetti
 • MD (Medium Duty) = 4 kertaa pidempi käyttöikä* / kapasiteetti
 • HD (Heavy Duty) = 16 kertaa pidempi käyttöikä* / kapasiteetti

* verrattuna LD

Prosenttiarvo ilmaisee keskimääräisen tuloksen

 • LD 60 = 60% keskimääräinen hyötysuhde lyhyen käyttöiän aikana.
 • MD 60 = 60% keskimääräinen hyötysuhde keskipitkän käyttöiän aikana.
 • HD 60 = 60% keskimääräinen hyötysuhde erittäin pitkän käyttöiän aikana.

Kaavio: Esimerkkejä SUODATTIMIEN suorituskyvystä TOULEENIN SUODATUKSESSA

TESTIMENETELMÄN YLEISKATSAUS

GPACD (molekyylisuodattimet) voidaan testata kaikilla neljällä vertailukaasulla.

 1. Alkutehokkuuden mittaus vastaavalle kaasulle
 2. Tehokkuuden ja annoksen mittaus vastaavalle kaasulle
 3. Heti kun tehokkuus putoaa alle 50 %, testi lopetetaan
 4. Jokaisen vertailukaasun luokitus luokkiin Light Duty (LD), Medium duty (MD) ja Heavy Duty (HD)
 5. Molekyylisuodattimet joita ei voida hyväksyä Light Duty (LD) -luokkaan, luokitellaan erittäin kevyeksi (vLD).
 6. Kokonaistehokkuuden laskeminen (pyöristettynä 5 %:n lisäyksiin)
 7. Jokaisella molekyylisuodattimella on yhteensä 4 luokkaa (yksi luokka vertailukaasua kohti)

Table: ISO 10121-3 classes for selected "City" family products

Tuotteen syvyys City-Flo XL
520 mm
CityPleat 200
44 mm
City-Flo
534 mm
CityCarb
292 mm
Vertailukaasu
Otsoni - O3vLD 20 LD 55 HD 85 HD 80
Rikkidioksidi - SO2vLD 10 vLD 30 MD 55 MD 50
Typpidioksidi - NO2vLD 20 vLD 50 LD 85 LD 70
Tolueeni - C7H8
vLD 30 LD 75 MD 80 MD 80

Can we remove it? Voiko sen poistaa ilmasta?

Camfil Oy
Ruukinmestarintie 11
02330 ESPOO
info.finland(at)camfil.com
etsi yhteyshenkilö