EN 16798-3 ja suodatinluokan valinta Eurovent 4/23 -suosituksen mukaisesti

Julkaistu maanantai 17. tammikuuta 2022

Ilmanlaatu on parantunut huomattavasti viime vuosikymmeninä useiden haitallisten ilmapäästöjen vähentämiseen tähtäävien toimenpiteiden avulla. On kuitenkin todisteita siitä, että nykyinen ilmansaasteiden taso aiheuttaa edelleen merkittävän riskin ihmisten terveydelle.

Ulkoilman epäpuhtauksien mittauksia tehdään kaikkialla maailmassa, ja tiedot kerätään WHO:n tietokantaan, josta niitä yhdistetään globaaleihin raja-arvoihin. Ulkoilmasta mitataan tällä hetkellä PM10 (alle 10 µm) ja PM2,5 (alle 2,5 µm) kokoluokan hiukkasia sekä tiettyjä kaasuja.

WHO:n raja-arvot:

  • PM2,5:n vuotuinen keskiarvo < 5 µg/m3
  • PM10:n vuotuinen keskiarvo < 15 µg/m3

Riskittömiä kynnysarvoja ei ole tunnistettu, joten WHO:n raja-arvojen tavoitteena on saavuttaa mahdollisimman pieni hiukkaspitoisuus.

Valitettavasti PM1-kokoluokan hiukkasia ei mitata, vaikka se olisi erittäin tärkeää, sillä pienimmät hiukkaset ovat terveydellemme haitallisimpia. Toivomme, että tulevaisuudessa myös PM1-kokoluokan hiukkasia mitataan.

Suodatinluokan valinta EN 16798-3 standardin mukaisesti

EN 16798-3 on uusi päivitetty standardi, joka sisältää suosituksia ilmanvaihdosta ja sisäilman laadusta (aiemmin EN 13779). Standardi jakaa ulkoilman olosuhteet kolmeen luokkaan: ODA 1, 2 ja 3 (ODA = Outdoor air). Tuloilma on jaettu viiteen luokkaan: SUP 1–5 (SUP = Supply air). ODA:n ja SUP:n hiukkaset punnitaan ja käytetty yksikkö on µg (mikrogrammaa ilmakuutiometriä kohden).

Esimerkkejä tuloilman laadusta ja käyttöalueista:

  • SUP 1: käytetään siellä, missä hygieniavaatimukset ovat korkeat, kuten sairaaloissa, laboratorioissa, puhdastiloissa, lääketeollisuudessa jne.
  • SUP 2: käytetään keskitason hygieniavaatimusten täyttämiseen ja asuinkäytössä olevissa tiloissa, kuten päiväkodeissa, kouluissa, toimistoissa, hotelleissa, kodeissa, teattereissa, elokuvateattereissa, museoissa jne.
  • SUP 3: käytetään hygienian perusvaatimusten täyttämiseen ja tilapäiseen oleskeluun tarkoitetuissa tiloissa, kuten varastoissa, pesutuvissa, palvelintiloissa, kopiohuoneissa jne.
  • SUP 4: käytetään silloin, kun hygieniavaatimuksia ei ole, ja lyhyempään oleskeluun tarkoitetuissa tiloissa, kuten wc:issä, varastoissa, portaikoissa jne.
  • SUP 5: käytetään tuotantoalueilla ja tiloissa, joissa ei asuta, kuten raskaassa teollisuudessa, jätehuoneissa, pysäköintihalleissa jne.

Suositeltu vähimmäiserotusaste ODA- ja SUP-luokkien perusteella

Eurovent Association on laatinut suosituksen, joka antaa ohjeita suodatinluokan valinnassa EN ISO 16890 -standardin mukaisesti. Alla olevasta taulukosta voit katsoa ODA:n ja SUP:n perusteella suositellut vähimmäiserotusasteet, jotka on määritelty standardissa EN 16798-3. Mitä korkeammat tuloilmaluokan vaatimukset ovat, sitä korkeammat vaatimukset ovat suodatinluokalle. Oikean suodatinluokan valinnasta kannattaa neuvotella suodatinvalmistajan kanssa optimaalisen suodatinluokan valitsemiseksi.

ODA – Outdoor air (ulkoilma)

SUP – Supply air (tuloilma)

Esimerkki 1

Alueella, jossa ulkoilman hiukkaspitoisuus on enintään 7,5 µg/m3 (ODA2) ja tuloilman laadun halutaan olevan alle 2,5 µg (SUP2), on suositeltavaa käyttää ePM1 70 % -suodattimia yllä olevan taulukon mukaisesti.

Lisäsuositus valinnaisen kemiallisen suodattimen käyttämisestä

Standardin EN 16798-3 mukaisesti suositellaan käytettäväksi lisäksi kaasusuodatinta täydentämään hiukkassuodattimia seuraavan taulukon ulkoilmaluokka/tuloilmaluokka -parien mukaisesti

Camfil Oy
Ruukinmestarintie 11
02330 ESPOO
info.finland(at)camfil.com
etsi yhteyshenkilö