Eurovent 4/23 - valitse oikea ilmansuodatin

Julkaistu maanantai 28. elokuuta 2023

Kuinka valitaan oikeanlainen ilmansuodatin kiinteistön tarpeisiin? Eurovent 4/23 -standardi auttaa valitsemaan sopivan ilmansuodattimen huomioiden kaksi keskeistä tekijää: ulkoilman laadun ja rakennuksen tyypin tai siellä harjoitettavan toiminnan. Eurovent 4/23 antaa suosituksia rakennusten ilmansuodatuksen vähimmäistasosta, joka auttaa suojaamaan asukkaita ja vierailijoita haitallisilta ilman epäpuhtauksilta.

Ulkoilman (ODA) laadun määrittäminen

Ulkoilman laatu määritellään WHO:n ilmanlaatua koskevien määräysten perusteella. Kun tiedät mihin ulkoilmanlaatuluokkaan rakennuksesi sijaintinsa perusteella kuuluu, voit tarkastaa yksinkertaiset ohjeet kiinteistössä tarvittavan suodatuksen tasosta. Alueilla, joilla ODA-arvo on alhainen, on suodatuksen vähimmäisvaatimustaso alhainen. Monet nettisivut, kuten Ilmatieteen laitos, tarjoavat reaaliaikaisia ilmanlaatulukemia eri paikoista.

Tuloilman (SUP) vaatimusten määrittely

Rakennuksen tuloilmavaatimukset määräytyvät rakennuksen tyypin ja rakennuksessa harjoitettavan toiminnan perusteella. Eurovent 4/23 on laatinut helpon tuloilmaoppaan, jonka avulla voit määrittää rakennuksen vaatimukset viiden keskeisen luokan perusteella, kuten alla olevassa kuvassa on esitetty.

Suodatuksen vähimmäisvaatimukset

Oheisen taulukon avulla lasket rakennuksen vähimmäissuodatustehokkuuden kun ulkoilman (ODA) arvo ja tuloilman (SUP) arvot ovat selvillä.

Camfil Oy
Ruukinmestarintie 11
02330 ESPOO
info.finland(at)camfil.com
etsi yhteyshenkilö