Camfil toivottaa tervetulleeksi ISO 16890 -standardin

Maailmanlaajuinen ISO 16890 -standardi korvasi myös Suomessa käytössä olleen EN779:2012 -standardin. ISO 16890 on kriteereiltään aiempaa tiukempi ja auttaa parantamaan sisäilman laatua sekä helpottaa vertailua eri suodattimien välillä. Aiemmin erotusaste mitattiin vain yhdessä hiukkaskoossa, nyt kolmessa kokoluokassa.

UUSI ISO16890 -STANDARDI EROAA MERKITTÄVÄSTI NYKYISISTÄ STANDARDEISTA.

  • Uudet testausmenetelmät ovat monesta näkökulmasta vaativampia kuin nykyiset. Tämä parantaa suodattimen suorituskykyä, sisäilman laatua (IAQ) ja ihmisten terveyden suojaa.
  • Uudet testausmenetelmät liittyvät läheisemmin reaalimaailman suodattimien suorituskykyyn.
  • Luokittelujärjestelmän mukaan suodattimen erotusaste mitataan kolmessa hiukkaskoossa.
  • Kolmesta partikkelikoosta pienin, niin kutsuttu PM1, edustaa parhaiten erittäin hienojakoisia hiukkasia, joiden tiedetään olevan ihmisten terveydelle haitallisimpia.

Camfil tukee täysin uuden standardin käyttöönottoa, sillä se tuo todellisia etuja ilmansuodattimien valmistajille, ostajille ja käyttäjille.

Saat lisätietoja uuden standardin eduista sekä standardin mukaisen suodattimen valinnasta ottamalla yhteyttä paikalliseen Camfil-toimistoon.

Julkaistu maanantai 7. tammikuuta 2019
Camfil Oy
Ruukinmestarintie 11
02330 ESPOO
info.finland(at)camfil.com
etsi yhteyshenkilö