Let's Talk Clean Air
Podcast

Let's talk clean air - Podcast

Tule kuuntelemaan podcastiamme, jonka teemana on puhdas ilma ja sen merkitys. Joka kuukausi puhumme asiantuntijoiden kanssa siitä, kuinka ilmanlaadun hallinta voi edistää liiketoimintaasi. Aiheet vaihtelevat ihmisten suojelemisesta ilmassa olevien epäpuhtauksien (kuten virusten) leviämiseltä, aina tuotannon, tuotteiden ja ympäristön suojelemiseen. Podcast on englanninkielinen.

Viimeisimmät jaksot

Tässä jaksossa puhumme uusista WHO:n ilmanlaatusuosituksista ja siitä, miten se vaikuttaa sisäilman laatuun
 • Tietoja Maailman terveysjärjestön ilmanlaatuohjeista
 • Mitkä ovat tärkeimmät niistä tunnistetut epäpuhtaudet
 • Miten tämä standardi vaikuttaa puhtaan ilman vaatimuksiin rakennuksissa
Tässä jaksossa puhumme energiakustannusten huomioimisen tärkeydestä valittaessa oikeaa puhdasilmaratkaisua LVI-järjestelmääsi.
 • Miksi ilmanlaadun parantaminen alentaa energiakustannuksia?
 • Miten puhdas ilma ja energiakustannukset liittyvät toisiinsa?
 • Miten ilmansuodattimien energiatehokkuutta mitataan?
Tässä jaksossa keskustelemme BRCGS:n kanssa tehdastarkastuksen tärkeydestä ja siitä, miten ilmanlaatua tarkastellaan BRCGS:n standardeissa ja ohjeissa.
 • Mikä on BRCGS?
 • Mitkä ilmanlaatustandardit sisältyvät heidän auditointiohjeeseensa?
 • Kuinka varmistaa, että laitoksesi täyttää nämä ilmanlaatustandardit?
Tämän jakson aikana opimme enemmän ilmassa olevista molekyylisaasteista ja niiden käsittelystä. Puhujamme tässä jaksossa on Trent Thiel.
 • Ero molekyyli- ja hiukkaskontaminaation välillä
 • Yleiset molekyylikontaminantit
 • Miten molekyylikontaminantit vaikuttavat ihmisiin, tuotteisiin ja ympäristöön
Tässä jaksossa paneudutaan enemmän puhdastiloihin ja valvottuihin ympäristöihin. Kuulemme tarkalleen, mitä ne ovat, miten ne toimivat ja kuinka ne auttavat meitä.
 • Puhdatilojen mitä, miten ja missä
 • Miten tärkeää puhdas ilma on puhdastiloissa?
 • Energiankulutuksen huomiointi puhdastiloissa
Menemme sairaalan sydämeen ottamaan selvää leikkaussalin puhtaasta ilmasta. Kuuntele, kuinka Dublinin kaupungin johtava sairaala ja yliopisto tekivät yhteistyötä uudessa tutkimuksessa, jossa kuvattiin ilmavirtoja potilaan ja lääkäreiden ympärillä ja kuinka he pyrkivät vähentämään aerosolien vaikutuksia.
 • Mitä aerosoleja leikkaussaleista löytyy?
 • Mitä ongelmia aerosolin muodostumisesta syntyy?
 • Sisäilman puhdistusjärjestelmien käyttö kirugien suojelemiseksi.
HEPA-suodatin - mikä se on, miten se toimii ja miksi se on tärkeä?
 • Mitä ovat HEPA-suodattimet ja mihin niitä käytetään
 • Minkä standardien mukaan HEPA-suodattimet testataan
 • Mihin sovelluksiin HEPA-suodattimia käytetään
 • Miksi niitä käytetään ilmassa olevien epäpuhtauksien poistamiseen
 • Huolto- ja elinkaarikustannukset
Sensorit ovat olennainen osa ilmanlaadun seurantaa. Kuule niiden eduista ja haitoista sekä mahdollisesta tulevaisuudesta, jossa ne voivat automatisoida tasaisen ilmanlaadun. 
 • Miksi kaikki tilat eivät ole samanlaisia
 • Korvausilma
 • Kuinka ja miksi seuraamme ilmaa
 • Ilmanlaatumittarit
 • Kuinka verrata ulko- ja sisäilmaa
 • Kuinka sensoreita voidaan käyttää ilmanlaadun automatisointiin
Yksi tärkeimmistä pölynpoiston näkökohdista on sopivan suodatinmateriaalin valitseminen tehtävää varten. Jakson aiheet: 
 • Eri suodatinmateriaalit
 • Laatu vs hinta
 • Materiaalin valintaprosessi
Ota selvää, kuinka ilmanlaatu voi vaikuttaa elintarvikkeiden ja juomien tuotantolaitosten haasteisiin.
 • Ilmanlaadun riskit ruoka- ja juomalaitoksille
 • Standardit ja määräykset
 • Aluevaatimukset
 • Ilmanlaatuvastuu
 • IV-järjestelmiesi arviointi
 • Esimerkkejä huonon ilmanlaadun vaikutuksista
Maailman muuttuessa Covid 19 -pandemian myötä, Euroopassa on otettu käyttöön uusia ohjeita rakennusten turvallisuudesta.
 • REHVA:n Covid ohjeet
 • Päivitä nykyiset järjestelmät
 • Esimerkkejä
 • Ilmansuodatuksen merkitys
 • IV-järjestelmiesi arviointi
 • Neuvoja kaikille rakennusten omistajille/johtajille
Opi suojaamaan itsesi ja työpaikkasi viruksilta - nyt ja tulevaisuudessa.
 • Kuinka virukset vaikuttavat ihmisiin
 • Tavat, joilla virus leviää
 • Esimerkkejä tautiryppäistä työpaikoilla
 • Ilmassa leviävien virusten torjunnan periaatteet
 • Näiden periaatteiden soveltaminen työpaikalle
 • Hallinnan hierarkia
 • Riskinhallintastrategiat
Ilmanlaadulla on merkittävä vaikutus tuotantolaitoksen henkilökunnan terveyteen ja tehokkuuteen. Tässä jaksossa kerromme miksi sinun tulee kiinnittää huomiota sisäilman laatuun.
 • Miksi sisäilma voi olla ulkoilmaa vaarallisempaa
 • Mikä lainsäädäntö säätelee ilman epäpuhtauksia
 • Mitkä maat ovat alttiimpia
 • Kuinka mitata ilmanlaatua
 • Kuinka verrata ulko- ja sisäilman laatua
 • Kaksi merkittävintä terveysuhkaa
 • Puhtaamman ilman edut
Julkaistu perjantai 26. helmikuuta 2021
Camfil Oy
Ruukinmestarintie 11
02330 ESPOO
info.finland(at)camfil.com
etsi yhteyshenkilö