Puhtaan ilman merkitys lihanjalostamoissa
Pienennä virusten leviämisen riskiä, suojaa ihmisiä & prosesseja

Suositukset ilmanlaadulle lihanjalostuslaitoksissa

Ilmanlaatu on lihanjalostuslaitoksissa usein unohdettu ainesosa. Tiesitkö, että lihanjalostamot ovat hyvin alttiita ilmassa olevien virusten ja mikrobien leviämiselle? Lämpötila- ja kosteusvaatimukset sekä tuotantoprosessit mahdollistavat ilmassa olevien mikrobien ja virusten selviytymisen.

Yleiset ilmanlaadun hallinnan ongelmat

 

Kuinka monta ilmanpuhdistinta tuotantosi tarvitsee?

Leveys:

 

Pituus:

 

0 m3

Ilmanvaihtojärjestelmäsi on avain sen varmistamiseen, että laitokseesi saadaan riittävästi tuloilmaa. On välttämätöntä varmistaa, että sisään tuleva ilma on puhdasta ja vaadittujen standardien mukaista, jotta laitokseesi pääsee vähemmän ulkoilman pienhiukkasia. REHVA suosittelee, että useimmissa tiloissa on käytettävä ePM1-luokan pääsuodattimia tuloilmalle, ePM1 60 % kaksiportaisissa ja ePM1 80 % yksiportaisessa toteutuksessa. Muita järjestelmän tarkastuksia ja huomioita tulisi tehdä säännöllisesti. Lataa kätevä tarkistuslistamme avuksesi.

Ilmastotavoitteisiin liittyy energiansäästön haasteita, jotka keskittyvät siihen, kuinka monta ilmanvaihtoa riittää laitoksellesi. Tämä voi perustua useisiin tekijöihin, mukaan lukien tilojen koko, työntekijöiden lukumäärä ja jopa sisäiset prosessit, jotka vaikuttavat pienhiukkasten määrään. Toinen haaste on ilmanvaihtokone. Usein ilmanvaihtojärjestelmiä ei ole suunniteltu saavuttamaan lisääntyneitä vaatimuksia ja toimimaan tehokkaammilla suodattimilla. Kun näitä parannuksia ei ole saatavana, järjestelmän päivittäminen voi olla erittäin kallista. HEPA-suodattimilla varustettujen ilmanpuhdistimien avulla voidaan täydentää nykyistä järjestelmääsi ja saavuttaa vaaditut ilmanvaihtokerrat ja ilman puhtaustason lihanjalostamollasi.

Tuotannon virheellinen tekninen suunnittelu ja toteutus ovat keskeisiä syitä sille, miksi virukset voivat levitä helpommin lihanjalostamoissa. Usein erilaiset tuotantoprosessit voivat vapauttaa ylimääräisiä hiukkasia ilmaan, mikä antaa ilmassa oleville viruksille optimaaliset olosuhteet selvitä hengissä pidempään.

Tämän riskin vähentämiseksi puhtaiden ilmavyöhykkeiden luominen tuotantoprosessiin on avainasemassa.

Ilmanpuhdistimien ja tekstiilikanavistojen avulla voidaan luoda virtausalueita työasemiesi yläpuolelle työntekijöiden paremman suojan takaamiseksi, vedontunnetta aiheuttamatta.

Suojaa lihanjalostuslaitoksesi ilmassa leviäviltä bakteereilta ja viruksilta

Tuoteratkaisuja lihanjalostukseen ja muihin elintarvikeprosesseihin

Kaikki tuotteemme on testattu ja sertifioitu elintarvikevaatimusten mukaisesti. Ilmanpuhdistimemme on varustettu EN1822 -standardin mukaisilla HEPA H13 tai H14 -pääsuodattimilla. Ilmansuodattimet ovat ISO 16890 -standardin mukaisia. Elintarvikekäyttöön suosittelemme ensisijaisesti ProSafe-tuotteita.

Julkaistu keskiviikko 9. syyskuuta 2020
Camfil Oy
Ruukinmestarintie 11
02330 ESPOO
info.finland(at)camfil.com
etsi yhteyshenkilö