Mitä sisäilmalle tapahtuu kun avaamme ikkunan kesällä?
Julkaistu tiistai 5. heinäkuuta 2022

Kesällä, kun aurinko paahtaa sisään ikkunoista, voi tuntua helpottavalta avata ikkuna, jotta ilma sisällä pääsisi vaihtumaan. Tosiasiassa sekoitamme epäpuhtaan ulkoilman puhtaaseen ja suodatettuun sisäilmaan ja heikennämme sisäilman laatua.

Varsinkin kaupunkiympäristössä ulkoilma voi olla erittäin saastunutta ja saattaa sekoittuessaan sisäilmaan pilata sen. Mistä kaupunkien ja maaseudun ulkoilman saastuminen sitten tulee? Mitä tapahtuu, kun se sekoittuu sisäilman kanssa? Mitä voit tehdä sisäilman laadun varmistamiseksi? Näihin kysymyksiin vastaamme alla.

Mitä epäpuhtauksia ulkoilmassa on?

Ulkoilman epäpuhtaudet ovat peräisin muun muassa autojen pakokaasuista, teiden asfaltista, teollisuustuotannosta, pölystä, noesta, keittiöiden ja ravintoloiden päästöistä sekä grillauksesta. Kesällä syntyy myös enemmän maahan sitoutunutta otsonia, joka on WHO:n mukaan yksi ilman epäpuhtauksista. Otsonia pidetään Euroopassa eniten kasvillisuudelle haittaa aiheuttavana ilmansaasteena.*2 Se voi olla haitallista myös ihmisten terveydelle. Altistuminen korkeille maanpinnan otsonipitoisuuksille voi aiheuttaa silmien ja limakalvojen ärsytystä, päänsärkyä ja hengitysvaikeuksia, allergioita ja mahdollisia pitkäaikaisia sydän- ja verisuonisairauksien vaikutuksia. Uusi tutkimus antaa lisää tietoa lyhytaikaisesta altistumisesta otsonille, joka liittyy esimerkiksi sairaalahoitoihin sydänsairauksien vuoksi sekä hengenvaarallisen sydämenpysähdyksen ja sydänsairauksien aiheuttaman kuoleman kehittymiseen.*3

Mitä epäpuhtauksia sisäilmassa on?

Myös sisäilmassa on monia epäpuhtauksia – sekä molekyylikokoisia että pienhiukkasia, esimerkiksi huonekaluista ja matoista irtoavaa pölyä, kosmetiikasta tulevia hiukkasia, ilmanraikastimista ja puhdistusaineista aiheutuneita epäpuhtauksia ja ruoanlaitosta syntyneitä hajuja. Sisäilmassa on monia ihmisten aiheuttamia hiukkasia, mutta ilmassa voi olla myös lemmikeistä aiheutuneita hiukkasia sekä ulkoa sisälle päässeitä hiukkasia.

PM1-hiukkaset on haitallisin hiukkaskoko, joka on poistettava sisäilmasta terveellisen ilmanlaadun ylläpitämiseksi. Ihmiskeho ei pysty suojautumaan PM1-hiukkasia vastaan. Tällaiset hiukkaset tunkeutuvat kehoomme hengityselinten kautta, kun hengitämme niitä, ja ne päätyvät syvälle keuhkoihin ja jatkavat sieltä verenkiertoomme. Parhaassa tapauksessa kodissa tai yrityksen tiloissa on kunnollinen ilmanvaihtojärjestelmä oikeilla ilmansuodattimilla, jotka takaavat hyvän sisäilman ja pitävät haitalliset hiukkaset ja taudinaiheuttajat loitolla. Ilmansuodatusratkaisut varmistavat hyvän sisäilman laadun, joka pitää yllä raikasta ja puhdasta ilmaa.

Pohjoismaissa yleisin tuloilmasuodattimien suodatinluokka on ePM1 60 % (uudistettu vanhasta F7:stä). Tämä suodatinluokka poistaa menestyksekkäästi yli puolet haitallisimmista ja vaarallisimmista hiukkasista, jotka tunnetaan nimellä PM1 (Particulate Matter 1). On erittäin suositeltavaa käyttää ISO 16890 testattuja ja hyväksyttyjä ilmansuodattimia. ISO 16890 luokittelee ilmansuodattimet hiukkasten koon (PM) perusteella, mikä mahdollistaa suoran yhteydet terveyteen ja ilmansaasteisiin.

Miten saa pidettyä sisäilman laadun hyvänä?

Mikäli olemassa oleva ilmanvaihtojärjestelmä ei mahdollista riittävää ilmanvaihtoa, silloin nopein, helpoin ja edullisin tapa on hankkia tilaan HEPA-suodattimilla varustettuja ilmanpuhdistimia, jotka suodattavat pienhiukkaset, homeen, virukset ja bakteerit sekä useimmissa tapauksissa myös kaasumaiset epäpuhtaudet, kuten VOC:t ja otsonin.

Camfil CITY M -ilmanpuhdistimessa on standardin EN 1822:2019 mukaiset HEPA-suodattimet ja lisäksi aktiivihiilisuodattimet, joten se poistaa sekä pienhiukkaset että kaasumaiset epäpuhtaudet ilmasta. Se parantaa kiinteistön energiatehokkuutta ja vähentää siivouksen tarvetta. CITY M -ilmanpuhdistin vähentää myös rakennuksiin ihmisistä tulevaa kemikaalikuormaa ja poistaa hajuja. Siten se helpottaa myös allergikkojen ja astmaatikkojen oleskelua tiloissa.

CITY M -ilmanpuhdistimen etu on sen helppo siirreltävyys, mikäli tilan käyttötarkoitus muuttuu. Tärkeää on, että ilmanpuhdistin pystytään sijoittamaan tilaan optimaalisesti. Huoltokustannukset ovat varsin maltilliset, sillä suodatinten vaihtoa lukuun ottamatta huoltoa ei juuri tarvita. Lisäksi puhdistin on erittäin miellyttävä: se on hiljainen ja huomaamaton.

City M -ilmanpuhdistin varmistaa, että voit avata ikkunan nauttien kesätuulesta tietäen, että sisäilma on puhdasta ja turvallista hengittää.

TIESITKÖ?
Haitallista otsonia syntyy auringon säteilystä. Kun auringonpaiste osuu NOₓ-kaasuihin (typpioksidit) ja VOC-yhdisteisiin (haihtuvat orgaaniset yhdisteet), auringonpaiste halkaisee molekyylejä vapauttaen happea. Tätä prosessia kutsutaan fotolyysiksi.

Vapaat happimolekyylit sitoutuvat sitten muihin happimolekyyleihin ja voivat muodostaa O3-ryhmiä, jotka muuttuvat otsoniksi. WHO:n mukaan otsoni (O3) ja muut valokemialliset hapettimet ovat epäpuhtauksia, joita ei pääse syntymään suoraan primaarilähteistä. Pikemminkin ne käsittävät ryhmän kemiallisia yhdisteitä, jotka muodostuvat monimutkaisissa ilmakehän reaktioissa, joita ohjaa typpidioksidimolekyyleihin (NO2) siirtynyt energia, kun ne vetävät puoleensa auringonsäteilyn valoa.*1
Camfil Oy
Ruukinmestarintie 11
02330 ESPOO
info.finland(at)camfil.com
etsi yhteyshenkilö