Tehokas hEPA-ilmanpuhdistin
Dublinin yliopiston tutkimus

Tehokas ilmanpuhdistin HEPA-suodatuksella

Julkaistu tiistai 10. elokuuta 2021

Koronapandemian alusta lähtien ilmavälitteisten tautien leviäminen ja niiden tarttuminen sisätiloissa on ollut keskeinen puheenaihe maailmanlaajuisesti. Maailman terveysjärjestön (WHO), REHVA:n ja muiden paikallisten ja kansainvälisten ryhmien antamissa suosituksissa yksi suositus on ja pysyy – huonon ilmanvaihdon omaavissa tiloissa HEPA-suodatus auttaa hillitsemään taudin leviämistä. Osoittaakseen, kuinka tehokkaita nämä ratkaisut ovat näissä ympäristöissä, tohtori Kevin Nolan, Dublinin yliopisto, School of Mechanical and Materials Engineering, testasi City M -ilmanpuhdistinta.

Raportti

Tohtori Kevin Nolan analysoi City M:n kykyä poistaa ilmassa olevat aerosolit huonosti tuuletetusta ympäristöstä. Lue lisää testausmenetelmistä ja kattavat tiedot City M:n suorituskyvystä hänen testiparametriensa mukaan koko raportista. Tehokkuus määritettiin kahden eri tekijän avulla. Ensimmäinen koskee laitteeseen liittyvää virtauskinematiikkaa ja toinen aerosolisuodatuskykyä.

Yhteenveto raportista

Raportin lopussa tohtori Nolan tekee seuraavan päätelmän. Tutkimuksessa tarkasteltiin kahta mittaussarjaa. Ensimmäinen koskee virtauksen kinematiikkaa – kuinka virtaus liikkuu laitteeseen ja siitä pois. Toinen mittaussarja koskee laitteen kykyä vähentää nopeasti aerosolin määrää. Mittaukset osoittavat, että laitteen ulospuhallus pysyy säteittäisesti vähintään yhden metrin päässä sisäänvirtauksesta. Jopa kahteen metriin ulottuva risteämätön alue osoittaa, että laitteella on laaja vaikutus. Kaikkiin suuntiin sijoitetut ulosvirtausaukot ja matalapaineisten sisäänvirtausten vuoksi ilmansuodatus on tehokasta kaikkiin suuntiin. Toimivan virtauksen odotetaan muodostuvan vain 90 sekunnissa. Koska likainen ilma palautuu laitteeseen suodatettua ilmaa puhaltavan ilmavirran yli (pystysuora välimatka noin yksi metri), asennuksessa on oltava tarkkana, jotta ristikontaminaatiota ei tapahdu puhtaan ilman kanssa. Tämä tarkoittaa, että laitetta suositellaan käytettäväksi lattiatasolta.

Aerosolitestaus osoitti, että City M tarjoaa hyvän ja vakaan aerosolisuodatuksen. City M vähensi epäpuhtauksien määrän merkityksettömälle tasolle alle 200 sekunnissa. Tämä tarkoittaa kolmin- tai nelinkertaista parannusta.

Huomatut rajoitukset: Testissä käytetty aerosoli hajosi lyhyemmässä ajassa kuin ilmassa olevien hiukkasten ja virusten on todettu pysyvän ilmassa. Aerosoli pysyi ilmassa kahdeksan minuuttia huonosti tuuletetussa tilassa ilman säännöllistä käyttöastetta. Pitkäkestoisemmat aerosolitestit voitaisiin suorittaa suuremmissa huoneissa ja pidemmillä etäisyyksillä.

VideoT

Aerosolin poistaminen 1 m

Aerosolin poistaminen 2 m

Mitä tohtori Kevin Nolan sanoi?
“Olemme erittäin kiitollisia Camfilille siitä, että saimme käyttää heidän City M -ilmanpuhdistimiaan näihin kokeisiin. Covid-19:n puhkeamisen jälkeen on tullut yhä tärkeämmäksi testata uusia menetelmiä pitää sisätilat puhtaana ilmassa olevista hiukkasista. Camfilin City M -ilmanpuhdistimet ovat osoittautuneet erittäin tehokkaiksi poistamaan aerosoleja nopeasti ja luomaan turvallisemman ympäristön. Näiden testien suorittaminen Dublinin Mater Misericordiae -sairaalassa on antanut meille mahdollisuuden näyttää, miten sairaalat voivat hyötyä korkealaatuisten ilmanpuhdistimen käytöstä potilaiden ja henkilökunnan suojelemiseksi.”
Camfil Oy
Ruukinmestarintie 11
02330 ESPOO
info.finland(at)camfil.com
etsi yhteyshenkilö