Tanskalainen Middelfartin jätevedenpuhdistamo vähentää hajuhaittoja hiilisuodatuksen avulla

Julkaistu keskiviikko 29. joulukuuta 2021

Middelfartin jätevedenpuhdistamo sijaitsee Strandvejenillä Middelfartin ja Stribin välissä, ja se vastaanottaa kaikkien Middelfartin ja ympäröivien alueiden kotitalouksien jätevedet. Viime vuosina nämä kaksi kaupunkia ovat kasvaneet, ja naapurit ovat entistä lähempänä puhdistamoa. Middelfartin jätevedenpuhdistamon käsittelemä jätevesi voi haista epämiellyttävältä ja aiheuttaa haittaa puhdistamon lähinaapureille.

Jätevesi käy läpi pitkän prosessin Middelfartin jätevedenpuhdistamossa, ja prosessin lopussa siitä tulee puhdistettua vettä, joka sitten päästetään Middelfartia ympäröivään mereen. Lisäksi sivutuotteena syntyvä biokaasu muunnetaan sähköksi ja lämmöksi sekä biolannoitteeksi, jota käytetään maanviljelijöiden pelloilla.

JOUSTAVAN RATKAISUN KEHITTÄMINEN

Middelfartin jätevedenpuhdistamo on tehnyt jatkuvaa työtä naapureiden ja henkilöstön olosuhteiden parantamiseksi hajuhaittojen osalta. Esimerkiksi osa prosessisäiliöistä katettiin, ja niihin asennettiin uusia hiilisuodatinratkaisuja. Olemassa olevista hiilisuodattimista saadut tulokset eivät kuitenkaan olleet yksiselitteisiä, ja itse ratkaisu oli joustamaton, vaikeasti hallittavissa ja esteettisesti ongelmallinen. Lisäksi hiilisuodattimet oli tyhjennettävä viemärinpuhdistusautolla, mikä aiheutti ylimääräisiä toistuvia kuluja.

Middelfartin jätevedenpuhdistamo tutki markkinoita perusteellisesti löytääkseen suodatusratkaisuja, jotka täyttävät heidän tarpeensa. He päättivät ottaa yhteyttä Camfiliin tehokkaan, joustavan ja helppohuoltoisen suodatusratkaisun löytämiseksi. Middelfartin jätevedenpuhdistamo ja Camfil selvittivät yhdessä kaikki yksityiskohdat ja vaatimukset.

Camfilin tiimi ehdotti tilaa säästävää HDC-hiilisuodatinkoteloa, joka suodattaa paluuilmaa aktiivihiilellä ja erityisesti valitulla suodatinaineksella ja poistaa hajuhaitat.

MIKÄ TEKEE CAMFILIN HDC-RATKAISUSTA AINUTLAATUISEN?

Ratkaisun ainutlaatuinen piirre on, että käytämme vakiokokoisia uudelleentäytettäviä suodatinaineskennoja. HDC kennoissa voidaan käyttää lähes kaikenlaisia molekyylisuodatinaineksia epäpuhtauksista riippuen. Tällä huipputeknisellä tavalla pystymme poistamaan sisäiset vuodot, jotka muutoin heikentäisivät erotuskykyä. HDC-kotelot on myös suunniteltu niin, että niiden asennus ja käyttö on helppoa. Kennojen suodatinaines on vaihdettavissa ilman erikoistyökaluja tai erityisosaamista. Kennot liikkuvat kiskoilla, joten huoltohenkilöstö täyttää ja tyhjentää ne helposti. Käyttöönoton jälkeen suodattimet ja kotelot toimivat täysin passiivisesti ja lähes huoltovapaasti. Kotelo on myös erittäin joustava, sillä moduuleja voidaan tarvittaessa lisätä.

HYVÄ LOPPUTULOS

Aluksi tilattiin 316-laadun teräksestä valmistettu HDC-suodatinkotelo, johon kuuluu esisuodatinosa, jossa on ePM1 55 % -kasettisuodattimet ja puhaltimet katettua lietteen varastosäiliötä varten. Koska hajuhaitat poistuivat tehokkaasti ja ratkaisu vastasi odotuksia, Middelfartin jätevedenpuhdistamo hankki HDC-kotelon esisuodattimilla ja puhaltimella myös rikastussäiliöön, puristinrakennukseen ja lopuksi vielä mädättämöön. Viimeisin HDC-suodatinyksikkö toimitettiin joulukuussa 2021. Puristinrakennuksen ja mädättämön. HDC-hiilisuodatinkoteloissa on kaksoissuodatus kahdella erityyppisellä aktiivihiilellä optimaalisen hajunpoiston varmistamiseksi

HDC-YKSIKKÖ, JOSSA ON MYÖS ESISUODATTIMET JA PUHALLIN, PUHDISTAA ILMASTA HAJUT SEKÄ HAITALLISET JA SYÖVYTTÄVÄT KAASUT

Koteloyksikön vakiokokoisissa kennoissa käytetään syväpohjaisia kaasupesureita, joilla on ainutlaatuisia ominaisuuksia. Kennot on täytetty ISO 10121:n mukaisella aktiivihiilellä ja Camfil CamPure-suodatinaineksella. Ihanteellinen hajujen sekä myrkyllisten ja syövyttävien kaasujen poistoon.

”Camfil vastasi pyyntöihimme nopeasti. Koska hajuhaitat olivat suhteellisen hallitsemattoman kokoisia, oli tärkeää, että järjestelmä on joustava, jotta sitä voidaan laajentaa tarpeen mukaan. Rehellisten ja luottamusta herättävien keskustelujen ansiosta pääsimme hyvin alkuun ja saimme aikaan kestävän yhteistyön. Kaikki edellä mainitut seikat huomioon ottaen olen vakuuttunut siitä, että tämä oli meille oikea ratkaisu.” – Casper Strecke Skovgaard, Middelfartin jätevedenpuhdistamon projektipäällikkö.

Opi lisää PROCARB HDC molekyylisuodattimista

Asiakasprofiili - MIDDELFARTin jätevedenpuhdistamo
Middelfart Spildevand A/S on Middelfartin kunnan omistuksessa, ja se työllistää tällä hetkellä 21 työntekijää, jotka huolehtivat kunnan kotitalouksien ja teollisuuden jätevesien kuljetuksesta ja käsittelystä ympäri vuorokauden. Yrityksen tärkeimpiä tehtäviä on varmistaa, että jäte- ja sadeveden käsittely on tehokasta ja turvallista asukkaille vakautta, kustannustehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä painottaen.
Camfil Oy
Ruukinmestarintie 11
02330 ESPOO
info.finland(at)camfil.com
etsi yhteyshenkilö