Vaara-analyysi ja pölytestaus
Minimoi altistus- ja räjähdysvaara lääkkeitä käsittelevissä työtiloissa

Vaara-analyysi ja pölytestaus auttavat saamaan kattavan analyysin työvaiheista ja käsitellyistä ainesosista

Julkaistu maanantai 22. elokuuta 2022

Lääkkeitä käsittelevissä työtiloissa on oltava täysi
ymmärrys työn vaiheista ja käsiteltävistä ainesosista altistumisen ja
räjähdysvaaran riskien minimoimiseksi. Pölytestaus ja vaara-analyysi antavat
tarkempaa tietoa pölyn hiukkaskoosta ja palamis-/räjähdysherkkyydestä, ja
määrittävät siten tarpeisiin sopivan poistoratkaisun.

Vaara-analyysi

Jotta lääkkeitä käsittelevissä yksiköissä voidaan määrittää oikeat pölyntorjunnan menetelmät, on ymmärrettävä materiaalien toksikologiset ominaisuudet, tarkistettava OEL-arvot ja suoritettava riskiin perustuva altistumisen arviointi.

Kun analysoidaan työpaikalla syntyvään pölyyn liittyviä mahdollisia riskejä, tulee seuraaviin kysymyksiin vastata:

  • Työterveys: Ovatko syntyneet pölyt mahdollisesti haitallisia käyttäjien terveydelle ja voivatko ne aiheuttaa allergisia reaktioita?
  • Ympäristövaikutukset:Ovatko päästöt haitallisia joutuessaan ilmakehään ja vaatisivat siksi erityistä suojausta?
  • Räjähdysvaara: Jos käsitellään räjähtäviä pölyjä tai hybridipöly- ja kaasuseoksia, on tehtävä perusteellinen riskiarvio prosessista, johon pölynkerääjä käytetään, sekä alueesta, johon pölynkerääjä on asennettu. Näin vältetään ihmisiin kohdistuvat riskit ja laitosvauriot pölyräjähdyksen sattuessa.
  • Koneet ja prosessit:Voiko syntyvä pöly aiheuttaa vaurioita prosessille tai koneelle?
  • Ristikontaminaatio:Onko tuotteiden ristikontaminaatio mahdollinen?

Työterveys- ja työturvallisuuslainsäädäntö vaihtelee eri maissa, mutta tyypillisesti työnantajan lakisääteinen vastuu on suorittaa riski- ja vaara-analyysit työpaikalla, mukaan lukien prosessien aikana syntyvä pöly ja savu.


API:n käsittely

Lääkeaineiden ainesosat, erityisesti Active Pharmaceutical Ingredients (API), koostuvat yhä useammin pienemmistä molekyyleistä nopeampien reaktioiden ja paremman tehon saavuttamiseksi. Prosessointivaiheissa käytetään usein liuottimia ja, vaikka ne tarjoavat merkittäviä etuja lääkkeiden toimittamisen ja suorituskyvyn kannalta, luovat ne useita haasteita lääkkeiden valmistajille ja heidän tuotantoprosesseilleen.

Mitä haitallisempi pöly on kyseessä (OEB - Occupational Exposure Band), sitä alhaisemmat altistumisen rajat (OEL) asetetaan niille henkilöille, jotka joutuvat työssään kosketuksiin aineen kanssa. On työnantajien vastuulla tietää ja ymmärtää kunkin käyttämänsä tuotteen altistumisen rajat ja ryhtyä tarvittaviin toimiin varmistaakseen, että raja-arvot eivät ylity. Altistumisen rajoja koskevat tiedot ovat maakohtaisia. Esimerkkinä Iso-Britanniaa koskevat tiedot ovat saatavilla HSE:n verkkosivuilta: http://www.hse.gov.uk/coshh/basics/exposurelimits.htm

pölytestaus

Pölynäytteiden laboratoriotestit ja tiettyjen haasteiden simulointi auttavat ymmärtämään käsitellyn materiaalin ominaisuuksia ja tukemaan näin oikeaa päätöstä laitteista, suodatinpatruunoista ja suunnitelluista säätimistä pölyvaaran vähentämiseksi. Pölytestejä on kahdenlaisia:

  • Laboratoriotesti, joka määrittää pölyn fysikaaliset ominaisuudet, jotka vaikuttavat suodattimen tehokkuuteen ja suorituskykyyn (pölyhiukkaskokoanalyysi).
  • Räjähtävyystestaus, joka määrittää pölyn palo-/ja räjähdysominaisuudet (ottaen huomioon sellaiset räjähdysominaisuudet, kuten Kst – räjähdyspaineen normalisoitu enimmäisnopeus, Pmax – pölypilven suurin räjähdyspaine, MIE – sähkö- ja sähköstaattisten purkausten aíheuttaman pilven minimisytytysenergia.

Camfililla on maailmanlaajuiset laboratoriot, jotka auttavat asiakkaita analysoimaan pölyn turvallisesti optimaalisen turvallisen ja kustannustehokkaan pölynpoistoratkaisun löytämiseksi.

Oikean laitteen valinta

Jotta valitaan vaatimuksia vastaava järjestelmä ja asennetaan se oikein, on hyvä käyttää alaan erikoistunutta pölyntorjuntayritystä, jolla on tarvittava kokemus ja tiedot auttamaan projektin jokaisessa vaiheessa. Näin estetään virheet ja varmistetaan, että järjestelmä on määritelty ja asennettu oikein, sekä että se täyttää tarvittavat lakien vaatimat suojaustasot.

Oikein suunniteltu ja asennettu poistojärjestelmä takaa parhaan suodatustehon ja sisältää tarvittavan EX-sertifioidun räjähdyssuojauksen, suodatinelementtien ja pölynpoiston turvalliset vaihtomahdollisuudet sekä kohtuullisen energiankulutuksen ja pitkän suodattimen käyttöiän käyttökustannusten minimoimiseksi.

Camfil Oy
Ruukinmestarintie 11
02330 ESPOO
info.finland(at)camfil.com
etsi yhteyshenkilö