Molekyylitason epäpuhtauksien hallinta

Ilmansuodattimet haitallisten kaasujen ja hajujen torjuntaan

Molekyylisuodatus

Molekyylitason epäpuhtauksien hallinta tunnetaan globaalisti Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Lähi-idässä ja Aasiassa nimellä MCC (Molecular Contamination Control). Molekyylisuodatusratkaisuja tarvitaan prosessien suojaamiseen teollisuudessa, puhdastiloissa ja myös sisätiloissa, joissa hyvällä ilmanlaadulla on suuri merkitys ihmisten terveyden kannalta.

Oletko koskaan kuullut rikkidioksidista, polyaromaattisista hiilivedyistä, otsonista, typpidioksidista, bentseenistä, kerosiinista tai isosyanaateista? Kyseessä on muutama esimerkki kemikaaleista, joita esiintyy kaasumaisina ilmakehässä, ulko- ja sisäilmassa. Niitä varten tarvitaan molekyylisuodatusta, joka suojaa ihmisiä, prosesseja ja koneita sekä poistaa epämiellyttäviä hajuja. Maailmassa on nykyisin yli 150 miljoonaa rekisteröityä kemikaalia ja noin 15 000 uutta merkintää tehdään joka päivä, joten asiakkaidemme ja tuotteidemme käyttökohteiden määrä kasvaa koko ajan.

Olemme maailman johtava toimittaja myös ydinvoimaloiden molekyylisuodattimissa ja turvavaihtokoteloita edellyttävissä erityiskäyttökohteissa.

TESTATUT, MONIPUOLISET, KESTÄVÄT JA TEHOKKAAT TUOTTEET

Korroosionhallintaan tarkoitettuun tuoteryhmäämme kuuluvat erilaiset suodattimet ja testauspalvelut. Valmistamme molekyylisuodatusta varten koteloita (Camcube, PSSA, VDB), suodatusmassoja (CamPure™) ja molekyylisuodattimia (CamCarb™) sekä tarjoamme myös analyysipalveluita (esim. korroosiokupongit, ilmanlaatuanalyysit ja suodatinmassan elinikäanalyysit).

Olemme 20 vuoden kuluessa edistäneet merkittävästi molekyylikontaminaation hallintaa mikroelektroniikan tuotannossa GigaPleat™-tuotteilla. Se on markkinoiden tehokkain tuote puhdastiloihin, joissa hiilihiukkaspäästöjä ja kaasuja ei saa esiintyä. GigaPleatiin on saatavana laaja valikoima adsorboivia suodatusmassoja, kuten ioninvaihtohartseja tai aktiivihiiltä, räätälöityinä mikroelektroniikkalaitoksissa havaittujen erilaisten kemikaalien, kuten happojen, emästen, kondensoituvien epäpuhtauksien, oksidanttien, VOC-yhdisteiden, seostusaineiden ja tulenkestävien yhdisteiden torjuntaan.

Heavy-duty-tuotteita käytetään useimmiten teollisuuspäästöjen suodatukseen. Näitä ovat erilaiset paksuja suodatusmassakerroksia sisältävät tuotteet (ProCarb) suurille ilmamäärille ja/tai kohteisiin, joissa on suuret pitoisuudet (esim. teollisuuden poistoilma) tai erittäin vaativat suodatusvaatimukset (ActiCarb). Monipuoliseen tuotevalikoimaamme kuuluvat myös pieniin tiloihin tarkoitetut ilmanvaihtokoneisiin asennettavat yhdistelmäsuodattimet, joilla voidaan torjua sekä hiukkasia että kaasumaisia kemikaaleja samalla suodattimella (CityCarb).

Kaikki tuotteet on suunniteltu ja testattu kussakin käyttökohteessa yleisesti esiintyviä kemikaaleja varten. Kaikenkokoisille suodattimille tarkoitetut ainutlaatuiset ISO 10121 ‑molekyylitestilaitteemme sekä elinkaaren laskenta- ja suunnitteluohjelmistomme todistavat 55-vuotisesta kokemuksestamme alalla ja varmistavat tarkoituksenmukaisen mittauspalvelun sekä tarkat tulokset.

Camfil Oy
Ruukinmestarintie 11
02330 ESPOO
info.finland(at)camfil.com
etsi yhteyshenkilö