suodatinratkaisut
Ilmanvaihtokoneet ja suodatintarvikkeet

Suodatinratkaisut

kaikkiin suodatustarpeisiin

Suodattimet ovat olennainen osa tuotevalikoimaamme, ja niiden osuus liiketoiminnastamme on suurin. Suodattimet voivat olla pieniä kuin tulitikkuaskit tai suuria kuin merikontit. Koostaan huolimatta ne tuottavat puhdasta ilmaa, josta on käyttökohteesta riippuen poistettu haitalliset epäpuhtaudet, pöly, lika, allergeenit, molekyylimuotoiset kaasut ja joissain tapauksissa jopa hengenvaarallinen säteily.

Suodattimemme tuottavat puhdasta ilmaa ja parantavat siten ihmisten terveyttä ja toimintakykyä, suojaavat tärkeitä tuotantoprosesseja, lisäävät tuottavuutta ja suojelevat ympäristöä.

PIDÄ KONEET KUNNOSSA JA IHMISET TERVEINÄ KAIKISSA YMPÄRISTÖISSÄ

Camfil tarjoaa erittäin energiatehokkaita suodattimia julkisiin rakennuksiin ja liiketiloihin. Nämä tuotteet tarjoavat puhdasta ilmaa ja hyvän sisäilmanlaadun (IAQ). Samalla ne auttavat rakennusten omistajia vähentämään energiankulutusta ja pienentämään hiilijalanjälkeä.

Kaupunkialueilla ilma on usein saastunutta. Niitä varten tarjoamme uuden ISO 16890 -standardin mukaisia ePM1-luokan suodattimia sekä otsoniluokiteltuja City-suodattimia, joissa yhdistyy hiukkas- ja molekyylisuodatus.

Tuotantoympäristöissä Camfilin suodattimet ja puhdasilmaratkaisut suojaavat kehittyneitä ja herkkiä valmistusprosesseja ja torjuvat ilman mukana leviäviä molekyylejä sekä mikrobiologista kontaminaatiota.

Terveydenhuollon laitokset käyttävät Camfilin suodatusjärjestelmiä ilmateitse leviävien infektioiden torjuntaan.

Ydinvoimateollisuudessa Camfil on johtava hiukkasten ja kaasufaasien suodatukseen sekä rajoittamiseen tarkoitettujen ratkaisujen toimittaja, jonka tuotteita käytetään eri puolilla maailmaa. Olemme hyödyntäneet hiukkasten ja kaasujen rajoittamiseen liittyvää osaamistamme kehittäessämme edistyksellisiä biologisia rajoitusjärjestelmiä ja suodatinkoteloita tutkimuslaitoksiin ja bioturvallisuuslaboratorioihin, joiden toimintaan liittyy merkittäviä riskejä.

HYVÄ SISÄILMANLAATU YLEISILMANSUODATTIMILLA KAIKKIALLA MAAILMASSA

Energiatehokkaita ilmansuodattimiamme käytetään yleisesti ilmanvaihtojärjestelmien ilmanvaihtokoneissa esimerkiksi kouluissa, toimistoissa, kotitalouksissa, sairaaloissa ja lentoasemilla. Tehokkaat suodattimet luovat puhtaan, terveellisen ja tuottavan sisäympäristön, jossa ilmanlaatu on korkealla tasolla.

Yleisilmansuodattimien markkinat koostuvat pääasiassa vaihtosuodattimista. Camfil tarjoaa tuotteita ja palveluja kiinteistönhallintayhtiöille, virastoille, julkisiin rakennuksiin, liiketiloihin, toimistoihin, oppilaitoksiin sekä ilmanvaihto- ja ilmastointipalveluja tarjoaville yrityksille.

Euroopan markkinoita hallitsevat pussi- ja kompaktisuodattimet, kuten Camfilin suositut Hi-FloTM-, Hi-FloTM XL- ja Opakfil-suodattimet. Pohjois-Amerikassa kompaktisuodattimet, joissa on vekattu suodatinmateriaali, ovat yleisempiä, joskin myös pussisuodattimet ovat yleistymässä. Näillä markkinoilla tarjoamme muun muassa energiaa säätäviä 30/30®-, Hi-Flo® ES- ja Durafil® ES -suodattimia.

Aasiassa käytetään monia erilaisia standardeja ja järjestelmiä, joten suodatinmarkkinat vaihtelevat merkittävästi. Suuripintaiset Hi-FloTM-mallit ovat suosittu vaihtoehto, kun ratkaisulla halutaan säästää energiaa, ja Durafil ESTM soveltuu tilanteisiin, joissa tarvitaan kompaktia ratkaisua.

Camfilin suodatusratkaisut sisältävät myös erillisiä ilmanpuhdistimia ja teollisuuden ilmanpuhdistimia räätälöityinä toteutuksina. Tällaisia ovat esimerkiksi kompakti City-sarja toimistojen ja vähittäiskauppojen hiukkas- ja molekyylisuodatukseen.
Camfil Oy
Ruukinmestarintie 11
02330 ESPOO
etsi yhteyshenkilö