TestFaciliteter og Laboratorier

Laboratorietests

Camfil har laboratorier til tests af luftfiltre i mange af vores R&D-faciliteter verden over, alle med målet at udvikle teknologi til forbedret luftkvalitet for mennesker, processer og miljøet.

HEPA/ULPA-Tests

Lækagetests

Camfil lækagetester alle Megalam panelfiltre og lofts-terminal HEPA/ULPA-filtre moduler. Testene udføres i rene zoner i klasse 100 (M3.5) i et renrum i klasse 10.000 (M5.5). Alle tests foretages ved hjælp af de kontrollerede og dokumenterede procedurer i Camfils ISO 9001-2000 certificerede kvalitetssystem. For at forbedre up-stream test-aerosol-koncentrationen er lækagesystemer udstyret med aerosol-fortyndingsudstyr til måling af høje partikelkoncentrationer. Designet af testproben er optimeret til at maksimere koordinat-scanningshastighederne og eliminere uopdagede lækager, samtidig med at isokinetisk prøveudtagning opretholdes. Filtrets forside scannes med overlappende koordinat-baner, herunder medie-til-ramme grænsefladen. Efter kundeønsker er Polystyren Latex Spheres (PSL) og Emery 3004 Camfils standardtest-aerosoler.

Enhver lækage med en penetration på mere end fem (5) gange filterets gennemsnitlige nominelle penetration repareres med et alkoholbaseret silikoneforseglingsmiddel i henhold til industristandarder eller kundespecifikationer. Polyuretan og andre reparationsmaterialer er tilgængelige.

Røgtest

Ligesom ved en scanningstest findes lækager ved hjælp af en heterogen, stærkt koncentreret olietåge. Filtret placeres vandret, og olietågen får lov til at filtrere forsigtigt gennem filteret. Med en mørk baggrund og passende belysning, kan lækage bekræftes rent visuelt. Det er meget tydeligt at se røgen, der passerer igennem filteret via huller. 

Inspektionsmærkat

Efter test og godkendelse får hvert filter en inspektionsmærkat med information om serienummer, effektivitet for MPPS-partikler samt tryktab ved lufthastighed for testen.


SEM - SCANNINGSELEKTRONMIKROSKOP

Camfils SEM (Scanning Electron Microscope), der er placeret på laboratoriet i Trosa, er et godt eksempel på, hvor engageret vi er i forskning og udvikling. Dette unikke værktøj giver os mulighed for at studere og identificere forurenende stoffer så små som 50nm (= 0,00005mm) fundet i brugte filtre og luftprøver. Mikroskopet bruges til problemløsning og kvalitetskontrol for vores kunder samt til at undersøge og evaluere nye filtermedier.