Olietågeudskillere

Olietågeudskillere

Camfils olietågeudskillere giver optimale resultater selv under de mest udfordrende forhold.

Med de teknologiske fremskridt bliver produktiviteten og nøjagtigheden af værktøjsmaskiner fortsat forbedret. Som følge heraf er efterspørgslen efter udskilning af ultrafine tåger og dampe steget. Overholdelse af grænseværdier for eksponering på arbejdspladsen for at sikre medarbejdernes sikkerhed og produktionseffektivitet samt beskyttelsen af kapitalanlæg og udstyr kan ikke kompromitteres.