Handte Wet Scrubbers

Handte Wet Scrubbers

Det kan være en udfordring at fange støv, røg eller damp genereret under metalforarbejdningsprocesser. Det kræver unikke luftfiltreringsløsninger, der er designet til industrielle miljøer, og som kan yde i lang tid under potentielt krævende driftsforhold.

Vores vådskrubber Handte Wet Scrubbers er en industriel støvopsamler og et af flere produkter i vores sortiment af støv- og røgopsamlingsanlæg. Anlægget er ideelt egnet til metalforarbejdning, hvilket kan være alt fra svejsning, polering, slibning, laserskæring, plasmaskæring, sprøjtemaling og sandblæsning. Metalforarbejdning inkluderer ofte også høje niveauer af støv, eksplosivt støv og molekylær forurening, men også lugt, ætsende reaktioner og giftstoffer, som hverken er gode for udstyr, personale eller miljøet.

Handte Wet Scrubber kan håndtere flyvende gnister, eksplosivt, klæbrigt, fugtigt og brændbart støv. Det er en kombineret centrifuge- og vandudskiller med en nedstrøms ventilator, der fungerer efter vandcyclons princippet. Partikler i den forurenede luftstrøm bringes i kontakt med vand for at binde dem og øge deres vægt og størrelse. Centrifugalkraften i Handte Wet Scrubbers adskiller disse vandbelastede partikler fra luftstrømmen, returnerer dem til basen på enheden, hvor partiklerne frigøres og bliver til slam. Med Handte Wet Scrubbers kan du øge din produktionseffektivitet, reducere din miljøpåvirkning og sikre en sikker arbejdsplads for dit personale.

Applikationer: Alle metaller, fræsning, savning, slibning, polering, børstning og sortering.