CamCarb

CamCarb

CamCarb-paneler tilbyder et alsidigt udvalg af kulsenge og løsfyldte produkter i forskellige dimensioner tilpasset til et bredt sortiment af ventilationssystemer og filterskabe. CamCarb kan anvendes i en række applikationer såsom udendørsluft, recirkulationsluft og afkastluft til moderate koncentrationer af molekylær (gasformig) forurening.

CamCarb-paneler giver høj effektivitet for den indendørs luftkvalitet (IAQ), komfort og lette arbejdsprocesser, samtidig med at moderate tryktabsværdier opnås. CamCarb-paneler anvender en høj vægt af adsorbent pr. luftmængdeenhed. Panelerne kan fyldes med en række molekylære filtreringsmedier (kul og CamPure) for at give en bredspektret eller målrettet adsorption af molekylær forurening, herunder lugt og irriterende, giftige og korrosive/ætsende gasser og dampe.

Panelerne fremstilles af forskellige materialer, der passer til forskellige applikationer: PG (plast), PM (metal), PC (komposit) og PB (bundet kul). Det er bedst at montere panelerne vandret eller med en lille hældning. For at forbedre holdbarheden er der muligheder for at genopfylde CamCarb PG og i nogle tilfælde PM-panelerne, alt afhængigt af applikationsdetaljerne. Specifikke muligheder bør drøftes med din kontakt hos Camfil.