GigaPleat

GigaPleat

GigaPleat (in-line) er filtre med en høj renhedsgrad, der er konstrueret til at passe til standard ventilationssystemer og filterskabe med front- eller sidemontering. De anvender medier fra adsorbenter indlejret i en plisseret tredimensionel fiberdugsstruktur til at fjerne molekylære forureninger inden for f.eks. mikroelektronik.

GigaPleat (in-line) er konstrueret med plisserede indlejrede medier monteret i en metalramme og fjerner molekylære forureninger. De leverer høj effektivitet og er beregnet til renrumsapplikationer, især til tilluft- og recirkulationsenheder.

Filtrene fås i en række standardstørrelser, der passer til de mest almindelige ventilationssystemer. De bruger aktivt kul af høj kvalitet til at give en effektiv filtrering af flygtige organiske forbindelser (VOC'er), ionbyttermaterialer til adsorbtion af alkaliske stoffer (især ammoniak) og kemisk imprægneret kul til syrer. GigaPleat (in-line) testes for afgasning og partikelemission for at imødekomme reglerne om høj renhed i renrumsmiljøer samt forhindre, at levetiden for HEPA- og ULPA-filtre, der er placeret på afkastsiden af FFU-enheden, forringes.