CamCarb

CamCarb

CamCarb CG kulpatroner er løs-vægt filtre. De giver optimal fjernelse af moderate koncentrationer af molekylær forurening i udendørs luft, recirkulationsluft og ved afkastapplikationer. CamCarb-cylindre er kendt for deres ekstremt lave lækagerater.

CamCarb CG og CM er et cylindrisk kul-patronfilter, der er konstrueret til at levere den højeste effektivitet inden for indendørs luftkvalitet (IAQ), komfort og light-duty procesapplikationer samtidig med, at der opnås moderate tryktabsværdier. CamCarb-kulpatroner udnytter en høj vægt af adsorbent pr. enheds luftmængde. CamCarb CG (i helstøbt plast) er fremstillet i fire forskellige størrelser til håndtering af forskellige luftmængder. CM (rustfrit stål) produceres i samme størrelser som de to største CG-filtre. CG og CM monteres på samme type montageplade. Hvert filter har tre bajonetfatninger, hvor disse fastgøres i montagepladen med et simpelt tryk og drej (som ved montering af en pære i en lampe). For at sikre en mest optimal tætning mellem cylinder og montageplade er hver cylinder forsynet med en højeffektiv pakning. Montagepladerne er modulære og kan monteres sammen for tilpasning til luftstrømmen. Cylindrene kan orienteres til vertikale eller horisontale luftstrømme. CamCarb CG kan fyldes med en meget bred vifte af aktivt kul eller aluminiumoxid medie (CamPure™) for at give bredspektret eller målrettet adsorption af forurenende molekyler, herunder men ikke begrænset til lugt, irritamenter, giftige og ætsende gasser. For at forbedre bæredygtigheden er der mulighed for at genopfylde CamCarb CG cylindre afhængigt af applikationsdetaljerne. Specifikke muligheder bør diskuteres med din lokale Camfil-repræsentant.