Molekylære luftrensere

Molekylære luftrensere

Camfils molekylære luftrensere renser luften for dårlig luft og gasser fra din bygning. Disse industrielle luftrensere fjerner problemer/gasser/forurenende stoffer såsom formaldehyd, pereddikesyre og andre almindeligt forekommende lugte samt bidrager generelt til en bedre luftkvalitet.

Luftrenserne er ideelle til hospitaler, fødevare- og drikkevareindustrien samt datacentre. På hospitaler bruges Camfils molekylære luftrensere til at fjerne lugt såsom formaldehyd fra laboratoriemiljøer samt gasser som brintperoxid, der bruges til at rengøre sterile miljøer.

I produktionsanlæg til fødevare- og drikkevareprocesser bruges molekylære luftrensere til at fjerne pereddikesyre fra aseptiske transportbånd såvel som til ozon og ethylen, der forkorter levetiden for ferske produkter.

Hos datacentre er korrosion (rust) et stort problem. Camfils molekylære luftrensere kan reducere niveauer af korrosive stoffer i dit datacenter, hvilket hjælper med at beskytte hardware og dermed minimere driftsforstyrrelser.