EcoPleat

EcoPleat

Plisserede panelfiltre bruges typisk i mindre ventilationsanlæg samt decentrale anlæg i boliger, offentlige institutioner og erhvervsejendomme. Panelfiltre kan også anvendes som forfilter for at forlænge finfiltres levetid.

På grund af de små størrelser kan EcoPleat-panelfiltrene monteres i de fleste ventilationssystemer. Det tætplisserede medie sikrer lavt energiforbrug, et stort filterareal og lavt tryktab. Filtermediet, der anvendes til EcoPleat-filtrene, har meget fine fibre, der sikrer effektiv fjernelse af submikrone partikler gennem filterets levetid. EcoPleat-paneler er velegnede til luftbehandlingsenheder til erhverv og boliger samt andre alenestående systemer til komfortapplikationer.

EcoPleat G har plastramme, og Ecopleat Eco har fugtbestandig papramme.