CityCarb

CityCarb

CityCarb-filtrene er perfekt til IAQ-applikationer, indendørs luftkvalitet, der kræver effektiv filtrering af både partikulær (PM) og molekylær kontaminering ved hjælp af et enkelt kompaktfilter.

CityCarb-serien omfatter følgende modeller: CityCarb E, CityCarb I og CityCarb CH. Alle filtre opererer med en hurtig adsorptionsdynamik (RAD) mekanisme, der sikrer høj effektivitet mod de mange kemikalier, der typisk findes i bymidter. Et stort overfladeareal sikrer høj effektivitet, lang levetid og lavt tryktab.
CityCarb-filtrene E og I anvender et bredspektret kullag for at sikre fjernelse af et stort udvalg af luftbårne kemikalier. CityCarb E har en partikeleffektivitet ePM10 80% i henhold til ISO 16890, og CityCarb I og CH opnår ePM1 70%. CityCarb E og I anbefales til applikationer med recirkulation og udendørsluft.
CityCarb CH bruger en speciel klasse af kuladsorbent, der specifikt er målrettet mod organisk syreforurening. CityCarb CH er ideel til et recirkulationssystem i kulturhistoriske bygninger for at kontrollere organiske syrer, der kommer fra intern forurening.