moleKYLÆR KontaminERINGSKONTROL
Luftfiltre til skadelige gasser & lugte

Molekylær kontamineringskontrol

Camfils Molekylære kontamineringskontrol (MCC) opererer globalt i Nordamerika, Europa, Mellemøsten og Asien. MCC-divisionen leverer molekylære filtreringsløsninger til ventilationsprocesser med lav koncentration, industrielle applikationer, renrum samt store installationer, der skal håndtere indendørs luftkvalitet som f.eks. lufthavne.

Du har sikkert hørt om svovldioxid, hydrogensulfid, nitrogendioxid, ozon, petroleum, formaldehyd og ammoniak. Hvad med polyaromatiske kulbrinter, flygtige organiske forbindelser (VOC), benzen, isocyanater og siloxaner? Dette er et par eksempler på kemikalier, der er til stede i gasform i atmosfæren, enten udendørs eller inde i bygninger. De kræver alle molekylær filtrering for at beskytte mennesker, processer eller maskiner, eller blot for at fjerne lugte. Faktisk er der mere end 130 millioner registrerede kemikalier i verden i dag, og vores liste over referencer og applikationer vokser fortsat.

VI LEVERER LØSNINGER TIL DISSE HOVEDOMRÅDER:

  • Korrosionskontrol: Beskyttelse af følsomme elektriske processtyringssystemer fra sure gasser i den petrokemiske industri, ved papirforarbejdning, metalfremstilling, trykning af printplader, hos datacentre og spildevandsanlæg/rensningsanlæg. Korrosionskontrol er også vigtig for beskyttelse af genstande på museer og i lagerlokaler.
  • Mikroelektronik: Udbytteforbedring ved fremstilling af halvledere, fladskærme, harddiske. Beskyttelse mod udendørsluft og proceskemikalier, der er til stede i små koncentrationer i luften.
  • Indendørs luftkvalitet: Beskyttelse af personer, der opholder sig i bygninger som lufthavne, kontorer, hospitaler eller laboratorier.
  • Afkast: Beskyttelse af mennesker og miljø mod lugte og toksiner, der udsendes i afkastluften fra industrielle anlæg.

Derudover er Camfil førende indenfor molekylærfiltrering i radioaktive eller andre applikationer, der kræver specielle løsninger som safe-change (bag-in/bag-out).

ALSIDIGE, ROBUSTE & EFFEKTIVE PRODUKTER SPECIALDESIGNEDE & TESTEDE

Korrosionskontrol-sortimentet understøttes af et omfattende udvalg af filtre, teknisk vejledning og service. Vi er en førende producent af UL-certificerede aktiverede alumina-adsorbenter (CamPure™) samt CamCarb™, skabe til filtre og adsorbenter (PSSA, VDB'er) eller analytiske ydelser (corrosion coupons, ISA Check online monitorer, post-mortem medietests).

I løbet af de sidste 20 år har vi revolutioneret molekylær kontamineringskontrol hos mikroelektroniske anlæg med introduktionen af GigaPleat™, det reneste produkt på markedet, designet til renrumsapplikationer, hvor aktive kulpartikelemissioner og afgasning ikke kan tolereres. GigaPleat fås med en bred vifte af adsorbentmedier, såsom ion bytter resin eller aktivt kul, tilpasset de forskellige kemikalier, der observeres hos mikroelektroniske anlæg, herunder syrer, baser, kondensatorer, oxidanter, VOC, dopingmidler og ildfaste forbindelser.

Heavy-duty produkter anvendes oftest til afkast med en række såkaldte kulsengsprodukter (ProCarb) til høje belastninger og/eller meget høje krav til fjernelse og effektivitet samt indeslutningsapplikationer (ActiCarb). Vores alsidige produktlinje består også af kombinationsfiltre til ventilationsanlæg med begrænset plads til at filtrere både partikler og gasformige kemikalier i et enkelt filtertrin (CityCarb).

Alle disse produkter er specielt designet og testet med kemikalier, der er relevante for hver applikation. Vores unikke ISO 10121 molekylære testrigge til hele filterceller samt vores levetids beregnings- og designsoftware vidner om vores 55 års erfaring på dette område og bidrager til at sikre korrekt dimensionering og garanterede resultater.

Camfil - molekylær luftfiltrering