Affaldshåndtering

Affaldshåndtering

Vi får ofte spørgsmål om, hvordan vores produkter skal håndteres efter brug. Det findes der ikke noget enkelt svar på, da det afhænger af, hvor de har været installeret henne, hvilken type støv eller hvilket stof der er i filteret, eller hvilket anlæg der skal tage imod affaldet. 

Vi kan hjælpe med at afklare, hvordan produkterne skal håndteres, alt efter om de har filtreret udeluft eller være monteret i erhvervsbygninger eller offentlige bygninger. Men hvis man ved, at det pågældende stof skal bortskaffes klassificeret som farligt affald, så skal produktet sikkert også klassificeres som farligt affald. 

Hvis man har brug for hjælp til klassificering af affald, kan man rette henvendelse til den virksomhed, der står for håndteringen af ens affald, og så vil den pågældende virksomhed være behjælpelig med at klassificere affaldet korrekt.

Nedenfor følger en overordnet beskrivelse, som vi har udarbejdet for vores produkter i samarbejde med STENA Recycling (SE).

 • Filtre med plastramme af genanvendt plast skal sorteres som brændbart affald
 • Filtre med plastramme af jomfruplast skal sorteres som brændbart affald
 • Filtre med stålramme skal først og fremmest sorteres som metalaffald eller alternativt som brændbart affald
 • Filtre med aluminiumsramme skal sorteres som aluminium (urent) eller alternativt som brændbart affald
 • Filtre med papramme skal sorteres som brændbart affald
 • Filtre med træramme skal sorteres som brændbart affald
Hvis filteret har filtreret stoffer, der klassificeres som farligt affald, skal filteret ligeledes håndteres som farligt affald. Kontakt en godkendt transportør af farligt affald (renovations- og recyclingvirksomhed) for yderligere instruktion.
 • Molekylærfiltre med plastcylinder/-kassette fyldt med kul som adsorbent skal sorteres som brændbart affald
 • Molekylærfiltre med metalcylinder/-kassette fyldt med kul skal sorteres som metalaffald
Hvis filteret har filtreret stoffer, der klassificeres som farligt affald, skal filteret ligeledes håndteres som farligt affald. Kontakt en godkendt transportør af farligt affald (renovations- og recyclingvirksomhed) for yderligere instruktion.
 • Molekylærfiltre med Campuremedie med kaliumpermanganat er klassificeret som farligt gods før brug

Efter brug skal man kontakte en godkendt transportør af farligt affald (renovations- og recyclingvirksomhed) for yderligere instruktion.

Al emballage skal håndteres efter de gældende bestemmelser.

 • Papkasser genanvendes som bølgepap
 • Film skal genanvendes som plastemballage