Hvordan vi hjælper
Assisterer vores kunder med bæredygtighed

Hvordan vi hjælper vores kunder med at blive mere bæredygtige

Vi er engagerede til at opretholde og styrke et partnerskab af tillid til vores kunder. Dette gør vi ved at respektere de højeste standarder inden for forretningsetik, lige fra respekt for intellektuel ejendomsret til fair konkurrence og gennemsigtighed i forretningsforhold. Alle disse principper er angivet i vores adfærdskodeks - CamfilCairing Code - og det gælder for alle Camfil-afdelinger.

Eco-designedE produkter

Vores produkter filtrerer luften med den højeste effektivitet og det lavest mulige energiforbrug, og de har en længere levetid for at opnå reducerede vedligeholdelses- og bortskaffelsesomkostninger. Alt i alt får vores kunder lavere totalomkostninger (TCO), der bidrager til bæredygtighed: energibesparelser, reduceret CO2-fodaftryk og mindre affald for en sund og grøn investering i filtrering.

KLASSIFICERINGSSYSTEM TIL LUFTFILTRE

Købere af luftfiltre finder det meget lettere at vælge det rigtige luftfilter i henhold til både energieffektivitet og indendørs luftkvalitet (IAQ), takket være det senest reviderede energi- og effektivitetsklassificeringssystem, introduceret af Eurovent Certita Certification. Filtre klassificeres nu fra A+ til E. A+ repræsenterer det laveste energiforbrug og E det højeste.

BÆREDYGTIGE BYGNINGER

Grønne certificeringsordninger inden for bæredygtigt byggeri som LEED og BREEAM bemyndiger dem, der ejer, leverer, styrer eller benytter bygninger for at nå deres bæredygtighedsmål. Bygninger og anlæg er altid en langsigtet investering, hvor HVAC-systemer tegner sig op til 50% af driftsomkostningerne, hvoraf 30% går til luftfiltrering.