ISO 10121-3:2022
Det første klassifikationssystem for molekylære filtre til generelle ventilationsapplikationer.

ISO 10121-3:2022

Publiceret 16. november 2022

Hvad er molekylær filtrering?

Molekyler er typisk 1.000 til 10.000 gange mindre end de mest gennemtrængende partikler, der passerer igennem HEPA- og ULPA-filtre. De typiske farlige gasser i udeluften er flygtige organiske forbindelser (VOC), svovldioxid (SO2), nitrogendioxid (NO2) og ozon (O3).

En omkostningseffektiv metode til at kontrollere skadelige gasformige forurenende stoffer er molekylær filtrering. Det kan bruges både i udendørs luftsystemer (også kendt som make-up luftsystemer) til at kontrollere forurening og i recirkulationssystemer til at kontrollere internt genereret forurening.

Alle Camfils molekylærfiltre anvender en teknik kendt som adsorption. Enkelt sagt betyder det, at molekylerne klæber til materialer med et ekstremt stort overfladeareal. Næsten alle Camfils molekylærfiltre bruger aktivt kul eller aktiveret aluminiumoxid som den aktive ingrediens. Molekylære filtre kaldes nogle gange også kemiske filtre eller gasfasefiltre.

Hvad er ISO 10121?

Serien af standarder ISO 10121 giver testmetoder til bestemmelse af filtreringseffektiviteten af molekylære filtermedier (ISO 10121-1) og molekylære luftfiltre (ISO 10121-2) mod forskellige gasser.

ISO 10121-3 er det første klassificeringssystem for molekylære luftfiltre, der leverer udendørsluft til generelle ventilationssystemer. Den indeholder omfattende filterklasser for de mest almindelige luftforurenende stoffer i udendørs og indendørs luft. Dette letter valget af det korrekte molekylærfilter, afhængigt af den lokale luftkvalitet.

Hvorfor ISO 10121-3?

En række undersøgelser har vist, at farlige gasser, som ofte er til stede i luftforurening, kan være forbundet med adskillige negative sundhedseffekter.

Ozon (O3) dannes i vores atmosfære ved vekselvirkning af UV-lys med gasser produceret ved forskellige forbrændingsprocesser. Ozon udgør en respiratorisk fare. Luftkvalitetsretningslinjerne fra WHO fastsætter en maksimal gennemsnitlig eksponeringskoncentration på 60 μg/m3 for en periode på 8 timer i højsæsonen.

Nitrogendioxid/kvælstofdioxid (NO2) dannes som et direkte resultat af forbrændingsprocesser. NO2 er ikke kun ansvarlig for dis og sur regn, men er også skadelig for vores lunger, forværrer astmasymptomer og øger modtageligheden for smitte. Luftkvalitetsretningslinjerne fra WHO fastsætter en maksimal gennemsnitlig årlig eksponeringskoncentration på 10 μg/m3.

Det meste svovldioxid (SO2) frigives ved afbrænding af fossile brændstoffer på kraftværker og i industrielle processer. Vulkaner er en anden kendt kilde til SO2. Sundhedseffekterne fra SO2 svarer til virkningerne fra O3 og NO2. WHOs retningslinjer for luftkvalitet fastsætter en maksimal daglig eksponeringskoncentration på 40 μg/m3.

Toluen (C7H8) er et organisk molekyle, som standarden bruger til at repræsentere den meget store gruppe af flygtige organiske forbindelser (VOC). Antallet af kilder til VOC er uendeligt og kan findes både indendørs og udendørs: Disse omfatter opløsningsmidler, maling, byggematerialer, forbrændingsprocesser, olie og gas mv. På grund af mangfoldigheden af deres kemiske egenskaber kan virkningerne af VOC variere fra en ubehagelig, men harmløs lugt til en dødelig følgevirkning ved indånding eller forårsage langtidsvirkninger såsom kræft.

Med de klare og letforståelige filterklasser fra ISO 10121-3 er det nu hurtigt og nemt at vælge det rigtige molekylære luftfilter til en bestemt tilluftsapplikation baseret på, hvor effektive molekylærfiltre er til at fjerne de fire gasser. Dette valg svarer til valget af et passende partikelfilter i henhold til ISO 16890.

Hvad betyder klassificeringen?

FORURENING DN (mol pr. enhed GPACD overfladeareal)
mol/m2
DN (gram pr. enhed GPACD overfladeareal)
g/m2
LD MD HD LD MD HD
Ozon 1,5 6,0 24,0 72 288 1.152
SO2 1,5 6,0 24,0 96 384 1.538
NO2 1,5 6,0 24,0 69 276 1.104
Toluen 1,5 6,0 24,0 138 553 2.211

Doser af LD, MD, HD forudsiger filtrets levetid
(vLD (very Light Duty) er filtre, der ikke kvalificeres som LD)

 • LD (Light Duty) = relativt kort levetid / lav kapacitet
 • MD (Medium Duty) = 4 gange længere levetid* / kapacitet
 • HD (Heavy Duty) = 16 gange længere levetid* / kapacitet 

* sammenlignet med LD 

%-værdi angiver den gennemsnitlige effektivitet

 • LD 60 = 60% gennemsnitlig effektivitet over kort levetid.
 • MD 60 = 60% gennemsnitlig effektivitet over middel levetid.
 • HD 60 = 60% gennemsnitlig effektivitet over meget lang levetid.

Graf: Eksempler på produkteffektivitet ved toluen

OVERSIGT OVER TESTMETODE

En GPACD (gas phase air cleaning devices) kan testes med alle 4 referencegasser.

 1. Måling af starteffektiviteten for den respektive gas
 2. Måling af effektiviteten kontra dosis for den respektive gas
 3. Så snart effektiviteten falder til under 50%, stoppes testen
 4. Klassificering for alle referencegasser i klasser fra Light Duty (LD) til Heavy Duty (HD)
 5. GPACD'er, der ikke kan kvalificeres som Light Duty (LD) er klassificeret som very Light Duty (vLD)
 6. Beregning af integraleffektiviteten (rundet ned til trin på 5%)
 7. Hver GPACD har 4 klasser i alt (én klasse pr. referencegas)

Tabel: ISO 10121-3 klasser for udvalgte "City"-produkter

Produkt
Dybde
City-Flo XL
520 mm
CityPleat 200
44 mm
City-Flo
534 mm
CityCarb
292 mm
Referencegas
Show product
CityPleat 200
Ozon vLD 20 LD 55 HD 85 HD 80
SO2 vLD 10 vLD 30 MD 55 MD 50
NO2 vLD 20 vLD 50 LD 85 LD 70
Toluen vLD 30 LD 75 MD 80 MD 80

Can we remove it?