Can we remove it
Svovlbrinte

Fjernelse af svovlbrinte

Publiceret 7. september 2021

Svovlbrinte opfylder alle punkter på tjeklisten i forhold til vigtigheden af molekylær filtrering. Svovlbrinte kan skabe betydelige lugtgener og helbredsrisici. Når koncentrationen når ppm-niveauer (parts per million), bliver svovlbrinte et kraftigt humant toksin. Heldigvis fjernes svovlbrinte effektivt fra luft- og biogasapplikationer ved hjælp af molekylær filtrering. Lyt til vores ekspert, Dr. Chris Ecob, der fortæller om hvordan man kontrollerer svolvbrinte.

CAN WE REMOVE IT - SVOLVBRINTE

Selv ved meget lave niveauer er svovlbrinte i stand til at skabe betydelige lugt- og helbredsproblemer. Molekylær filtrering er nøglen til at reducere virkningerne af både høje og lave niveauer af denne koncentration fra luften.

Biogasproduktion til varme- og el-forsyning i ST. Albans

Camfil blev kontaktet af Clarke Energy for at hjælpe med beskyttelse til gasmotorer, der genererer varme og elektricitet fra biogasanlægget. Der skulle findes en løsning, hvor svovlbrinten (H2S) kunne reduceres kraftigt samtidig med let vedligeholdelse af filtermediet. Camfil anbefalede og leverede en industriel molekylærenhed fra ProCarb-serien. Læs, hvordan Camfil løste problemet hos Clarke Energy.