Fn's verdensmål
Meningsfulde, globale bidrag

FN's Verdensmål

Camfil tilpasser sin strategi efter FN's verdensmål for bæredygtig udvikling. Vi har identificeret fire mål, der er mest relevante for vores virksomhed, som gør det muligt for os at bidrage globalt på den mest givende måde.

SUNDHED OG TRIVSEL 

 

Hele vores kerneforretning er bygget på grundlag af høj indendørs luftkvalitet, som fremmer sundhed og trivsel. Camfil tilbyder højeffektive luftfiltre, der fjerner skadelige partikler og forurenende stoffer i ventilationsluft samt procesfiltrering, der samler støv, tåge og røg i industrien for et mere sikkert arbejdsmiljø.

ANSTÆNDIGE JOBS & ØKONOMISK VÆKST

 

Vi har optimale arbejdsforhold for mere end 4.000 medarbejdere på 28 produktionsanlæg, støttet af en stærk personaleadministration (HRM) og lokale medarbejderprogrammer. Denne globale arbejdsstyrke hjælper os til stadigt at øge vores årlige omsætning og indtjening for at bidrage til økonomisk vækst i 26 lande.

BÆREDYGTIGE BYER & LOKALSAMFUND

 

Camfils luftfiltre og renluftsløsninger er de mest energieffektive på markedet og sparer energi for at skabe mere bæredygtige bygninger i byer rundt om i verden.

ANSVARLIGT FORBRUG & PRODUKTION

 

Miljøbelastningen fra Camfils produktionsanlægs reduceres løbende hvert år via interne forbedringer og grønne initiativer for at spare energi, vand og reducere deponeringsaffald.