CamHosp

CamHosp

CamHosp-päätelaite sisältää tuloilman HEPA-suodattimet leikkaustiloihin, joissa on laminaarinen ilmavirta.

CamHosp-päätelaite on suunniteltu käytettäväksi sairaaloiden leikkaussaleissa, joissa se suojelee potilaita ilman välityksellä syntyvältä infektioriskiltä. CamHosp täyttää ISO 5 - ISO 6 puhdastilaluokkien vaatimukset ja ylläpitää dekontaminaatioluvun ilmavirrassa alle CP10 tason. CamHosp on tarkoitettu sairaaloille, jotka täyttävät korkeat hygieniavaatimukset, kuten DIN 1946, NFS 90351 jne. Tuotteessa käytetyt materiaalit täyttävät ISO 14644-3 -standardin vaatimukset. CamHospilla on EN 1886 -standardin mukainen pitkäkestoinen tiiveys B (täysin ilmatiivis kotelo). Suodattimien testaus ja valvonta standardin ISO 14644-3 mukaisesti.

Camfil Oy
Ruukinmestarintie 11
02330 ESPOO
info.finland(at)camfil.com
etsi yhteyshenkilö