Tietosuojatiedot

Päivitetty 2.1.2022

1. Johdanto ja yhteystiedot

Tässä tietosuojailmoituksessa Camfil kertoo, kuinka henkilötietoja käsitellään, kun käyttäjä (i) vierailee verkkosivustollamme, (ii) tilaa uutiskirjeemme tai muun tiedotteemme ja/tai (iii) on jonkin asiakas- tai alihankkijayrityksemme edustaja. Tietosuoja on meille tärkeä asia, ja siksi kehotamme tutustumaan huolellisesti tähän tietosuojailmoitukseen.

Camfil AB on rekisterinpitäjä ja siten vastuussa henkilötietojen käsittelystä, jonka suoritamme itse tai joka suoritetaan meidän lukuumme. Jos sinulla on käsittelyä koskevia kysymyksiä, ota yhteyttä meihin verkkosivustossa nähtävissä olevien yhteystietojen kautta

2. Mitä henkilötietoja käsittelemme?

Henkilötiedot tarkoittavat kaikkia tietoja, jotka voidaan liittää tiettyyn henkilöön. Camfil käsittelee erilaisia tietoja seuraavassa kuvatulla tavalla sen mukaan, mikä on henkilön suhde Camfiliin. Verkkosivuston käyttäjistä käsittelemme seuraavia tietoja:

 • evästeiden kautta kerätyt tiedot, kuten IP-osoite, laitteen tyyppi ja verkkosivuston käyttö (avatut sivut, käytetty sisältö ym.) – katso tarvittaessa lisätietoja evästeitä koskevista tiedoistamme
 • tiedot, jotka käyttäjä on ilmoittanut vastaamalla verkkosivustossamme julkaistuun tai muun tiedotuskanavamme kautta esitettyyn kyselyyn tai kilpailuun (esimerkiksi yhteystiedot tai kilpailuvastaus)
 • yhteystiedot, jotka käyttäjä on antanut täyttämällä yhteystietolomakkeen esim. ladatakseen ohjekirjan, artikkelin, tutkimuksen tai muuta materiaalia.

Tilaajista käsittelemme seuraavia tietoja:

 • sähköpostiosoite, jonka tilaaja on antanut saadakseen uutiskirjeemme tai muun tiedotteemme.

Asiakas- tai alihankkijayrityksemme edustajista käsittelemme seuraavia tietoja:

 • nimi ja yhteystiedot
 • yritykseen liittyvät tiedot (yrityksen nimi, yhteystiedot, edustajan rooli yrityksessä, laskutustiedot ym.)
 • yrityssuhteeseen liittyvät tiedot ja viestintä (esimerkiksi tilatut tuotteet ja palvelut)
 • henkilötunnus (jos kyseessä on yksityinen ammatin- tai liikkeenharjoittaja).

Lisäksi käsittelemme edellä mainituista henkilöryhmistä riippumatta tietoja, jotka henkilö on lähettänyt meille tai saanut meiltä asiakaspalvelun kautta tai muuten olemalla yhteydessä Camfilin tai sen työntekijän kanssa.

Lisäksi Camfil voi ajoittain kerätä tietoja julkisista tietolähteistä ja kolmansilta osapuolilta, kuten sosiaalisen median verkostoista ja markkinointiyrityksiltä. Camfil voi esimerkiksi saada perustiedot henkilön sosiaalisen median profiilista, jos henkilö on kirjautunut Camfilin verkkosivustoon tai palveluun käyttäen sosiaalisen median tiliään.

3. Mihin tarkoituksiin käsittelemme henkilötietoja?

Käsittelemme edellä mainittuja henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 • Verkkosivustomme julkaiseminen ja kehittäminen. Pyrimme jatkuvasti parantamaan verkkosivustomme sisältöä ja käytämme siksi evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita tilastotietojen keräämiseen. Kokoamme niiden avulla anonyymejä koostemuotoisia tilastotietoja, joiden avulla pyrimme ymmärtämään, miten kävijät käyttävät verkkosivustoamme, ja parantamaan sivuston käytettävyyttä.
 • Käyttökokemuksen parantaminen ja muokkaaminen. Voimme luoda ryhmäprofiileja tai segmenttejä laatiaksemme anonyymejä koostemuotoisia tilastotietoja verkkosivustojemme, tuotteidemme ja palveluidemme käytöstä. Tavoitteena on tunnistaa kehittämistä kaipaavat ominaisuudet ja tarjota kontekstisidonnaista mainontaa tietyille ryhmille (tätä tarkoitusta varten koottuja tietoja ei käytetä yksittäisen henkilön tunnistamiseen, vaan käyttäjien tai käyttäjäryhmien yleisten toimintamallien analysointiin).
 • Markkinointimateriaalin lähettäminen. Lähetämme henkilön tilaamia uutiskirjeitä ja muita tiedotteita sekä markkinointimateriaalia (markkinointimateriaalin tilauksen voi lopettaa milloin tahansa napsauttamalla jokaisessa viestissä olevaa tilauksen peruutuspainiketta).
 • Tiedottaminen. Lähetämme käyttäjille Camfilia koskevia päivityksiä ja tietoja, kutsuja tapahtumiin ja näyttelyihin, alaa koskevia näkemyksiä jne.
 • Palautteen pyytäminen. Voimme pyytää kyselyiden avulla palautetta, jonka tavoitteena on Camfilin toiminnan ja tarjonnan kehittäminen.
 • Suhteiden hoitaminen. Suhteemme asiakas- ja/tai alihankkijayritysten kanssa ovat meille tärkeitä ja meidän on pystyttävä kommunikoimaan niiden edustajien kanssa esimerkiksi tilauksia, tuotteita ja palveluja koskevissa asioissa.
 • Yhteydenpito. Jos henkilö haluaa esittää tarjontaamme, tuotteitamme tai palveluitamme koskevia valituksia tai kysymyksiä, käsittelemme tällaisen pyynnön. (Jos pyyntö tai kysely sitä edellyttää, voimme pyytää myyntiedustajaamme ottamaan yhteyttä pyynnön tai kyselyn esittäjään. Nämä myyntiedustajat ovat usein itsenäisiä yrityksiä.)
 • Asiakaspalvelu. Pyrimme jatkuvasti parantamaan asiakaspalveluamme, ja käyttäjiltä saamamme tiedot ja palaute auttavat meitä vastaamaan asiakaspalvelupyyntöihin ja tukitarpeisiin tehokkaammin ja paremmin.
 • Myynti. Voimme käyttää saamiamme tietoja myyntiliidien ja mahdollisten asiakkaiden tuotteitamme ja ratkaisujamme kohtaan osoittaman kiinnostuksen seurantaan (tavallisesti yhteystietolomakkeiden kautta).
 • Kohdennettu mainonta. Me voimme tai mainostuskumppanimme voivat näyttää sisältöä tai mainoksia verkkosivuston vierailijoille. Käyttäjä voi esimerkiksi nähdä Camfilin mainoksen (verkkosivustossamme äskettäin katsomastaan tuotteesta) mainostuskumppanin verkkosivustossa. Käytämme tällaisten kohdennettujen mainosten näyttämiseen evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Mainosten kohdentaminen voi perustua esimerkiksi selaus- tai ostohistoriaan tai sisäänkirjautumistietoihin. 

4. Milloin henkilötiedot poistetaan?

Säilytämme henkilötietoja niin pitkään kuin se on edellä mainittujen tarkoitusten kannalta tarpeellista. Sen jälkeen tiedot poistetaan. Jos kyseessä on jonkin yrityksen edustaja, säilytämme hänen tietojaan niin pitkään kuin hän on kyseisen yrityksen nimeämä edustaja. Sen jälkeen hänen yhteystietonsa korvataan uuden edustajan yhteystiedoilla.

Jos henkilö tilaa uutiskirjeemme tai muun tiedotteemme, säilytämme hänen henkilötietonsa näiden tiedotteiden tarjoamista varten, kunnes hän lopettaa uutiskirjeemme tilauksen (tilauksen voi aina peruuttaa napsauttamalla sähköpostiviesteissä olevaa linkkiä).

Tietoja evästeiden kautta kerättyjen tietojen säilytysajoista on kohdassa Lisätietoja evästeiden kautta kerättyjen tietojen säilyttämisestä on evästeitä koskevissa tiedoissamme.

5. Mikä on henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste?

Suurin osa käsittelystä perustuu etujen väliseen tasapainoon. Tämä tarkoittaa, että meillä on oikeutettu etu henkilötietojen käsittelyyn ja toteutamme käsittelyn tavalla, joka ei loukkaa rekisteröidyn oikeutta yksityisyyteen. Oikeutettu etumme voi muodostua esimerkiksi seuraavista seikoista:

 • Henkilön edustaman yrityksen kanssa tekemämme sopimuksen velvoitteiden täyttäminen sekä hyvien suhteiden ylläpitäminen kyseisen yrityksen kanssa. Tämän vuoksi meidän oikeutettu etumme on olla yhteydessä kyseisen henkilön kanssa ja tarjota hänelle tarvittavia tietoja.
 • Tarvittavien tietojen, uutiskirjeiden ja markkinointimateriaalin tarjoaminen.
 • Verkkosivuston ylläpitäminen ja sen käyttöä koskevien tilastollisten analyysien suorittaminen uusien tarvittavien toimintojen kehittämiseksi. 

6. Keille luovutamme henkilötietoja?

Voimme jakaa henkilötietoja Camfilin sisällä ja luovuttaa niitä muille Camfil-konserniyhtiöille töiden johtamisen, suunnittelemisen ja organisoimisen edellyttämässä määrin sekä Camfilin ulkopuolisille osapuolille (esim. jakelijoille, jälleenmyyjille, toimittajille tai muille tahoille, jotka tarjoavat Camfilille palveluja). Yritykset, joille luovutamme henkilötietoja, saavat käsitellä niitä vain ohjeidemme mukaisesti, ja varmistamme sopimusteitse henkilötietojen tietoturvan tason säilymisen.

Voimme myös luovuttaa henkilötietoja viranomaisille lain tai hallinnollisten päätösten edellyttämällä tavalla tai jos Camfil on osapuolena fuusiossa tai yrityskaupassa kokonaan tai osittain.

Jos siirrämme henkilötietoja ulkopuolisille yrityksille EU-/ETA-alueen ulkopuolelle, varmistamme, että tarvittaviin tietoturvatoimiin on ryhdytty esimerkiksi lisäämällä kolmannen osapuolen kanssa solmimiimme sopimuksiin tietojen siirtoa koskevat Euroopan komission vakiosopimuslausekkeet (jotka ovat saatavissa Euroopan komission verkkosivustosta).

7. Rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

7.1 Voimassa olevien tietosuojalakien mukaisesti rekisteröidyllä on seuraavat suorittamaamme henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:

 • oikeus saada pääsy tietoihin
 • oikeus tietojen oikaisemiseen
 • oikeus tietojen poistamiseen
 • oikeus käsittelyn rajoittamiseen
 • oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
 • oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä
 • oikeus peruuttaa suostumuksensa; peruutus ei kuitenkaan vaikuta ennen suostumuksen peruutusta suostumuksen perusteella tehdyn käsittelyn laillisuuteen
 • oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity on sitä mieltä, että käsittelymme ei ole voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaista.

7.2 Jotkin edellä mainituista oikeuksista ovat voimassa vain joissakin tilanteissa. Jos rekisteröity haluaa käyttää jotakin näistä oikeuksistaan, hänen pitää ottaa yhteyttä meihin verkkosivustossa ilmoitettujen yhteystietojen avulla.

7.3 Jos teemme muutoksia näihin tietoihin, julkaisemme uuden version verkkosivustossamme. Uusin versio on aina nähtävissä verkkosivustossamme, ja suosittelemme tutustumaan säännöllisesti siinä kerrottuihin henkilötietojen käsittelytapoihin.

Evästeitä koskevat tiedot

Monien muiden verkkosivustojen tavoin verkkosivustossamme käytetään evästeitä tiettyjen tietojen keräämiseen, kun sivuston jokin sivu avataan käyttäjän selaimella. Evästeiden perusteella ei voi tunnistaa tiettyä käyttäjää, vain käytettävän tietokoneen.

Eväste koostuu merkkijonomuotoisista tiedoista, jotka sivusto tallentaa tietokoneeseen ja jotka tietokone ilmoittaa sivustolle aina, kun tietokoneella avataan verkkosivusto uudelleen. Camfil käyttää evästeitä käyttäjien ja heidän verkkosivuston käyttötapojensa tunnistamiseen ja seurantaan. Jos Camfilin verkkosivuston käyttäjä ei halua sivuston tallentavan evästeitä tietokoneeseensa, hän voi kieltää evästeet ennen verkkosivustomme käyttöä. Tästä on se haitta, että sivuston tietyt ominaisuudet eivät ehkä toimi halutulla tavalla ilman evästeitä.

Camfil Oy
Ruukinmestarintie 11
02330 ESPOO
info.finland(at)camfil.com
etsi yhteyshenkilö