Perustaminen, kasvu ja alkuvaiheet
Mistä kaikki alkoi

Ajassa mukana

1963

Kaikki alkoi missiosta: suojella ihmisiä huonolta ilmalta. Ruotsissa suunnitteilla olleisiin ydinvoimaloihin vaadittiin korkealaatuisia ilmansuodattimia, mutta Euroopassa ei ollut saatavilla malleja, joiden laatu vastaisi Studsvikin tutkimuskeskuksen asettamia laatuvaatimuksia. Niinpä eräässä pienessä ilmanvaihtokoneyrityksessä työskentelevää Gösta Larsonia pyydettiin etsimään ratkaisua, ja hän otti yhteyttä Cambridge Filter Corporationiin Yhdysvalloissa. Gösta Larson ja Cambridge Filter saivat yhdessä täytettyä tiukat vaatimukset, ja Camfil AB perustettiin.

1966

Pohjoismaissa myynti kasvoi, ja vuonna 1966 perustettiin myyntiorganisaatio edistämään myyntiä Euroopan vientimarkkinoille. Myyntivolyymin kasvaessa Camfil perusti tytäryhtiön Saksaan ja laajensi liiketoimintaa toimimalla Sveitsissä edustajien välityksellä.

1968

Ilmansuodattimien merkitys ja kysyntä kasvoi jatkuvasti, ja kesällä 1968 Camfil muutti uusiin tehdastiloihin Ruotsin Trosaan. 

1969

Vuonna 1969 päätimme aloittaa oman tuotannon Saksassa, ja vanha varastotehdas Reinfeldissä tarjosi riittävästi tilaa Airosolve- ja Absolute-suodattimien tuotannon käynnistämiseen vuonna 1970. Camfil osti edustajayrityksen Sveitsissä ja perusti toisen tytäryhtiönsä, ensimmäisen monista.  

1970

Camfil alkoi ensimmäisenä ilmansuodatusyrityksenä Euroopassa investoida omaan testilaitteistoon.


Camfil Oy
Ruukinmestarintie 11
02330 ESPOO
info.finland(at)camfil.com
etsi yhteyshenkilö