Fn's verdensmål
Meningsfulde, globale bidrag

FN's Verdensmål

Camfil tilpasser sin strategi efter FN's verdensmål for bæredygtig udvikling. Vi har identificeret seks mål, der er mest relevante for vores virksomhed, og som gør det muligt for os at bidrage globalt på den mest givende måde.

FN's mål for bæredygtig udvikling

FN’s 17 bæredygtige udviklingsmål (SDG'er) samtrelaterede mål har til formål at bekæmpe ulighed, afslutte ekstrem fattigdom og beskytte den verden, vi lever i. For at nå SDG'erne skal virksomheder gøre en betydelig indsats. Der skal indføres en bæredygtighedstankegang, bæredygtighed skal forankres i virksomhedernes strategier, kerneforretningsaktiviteter og medarbejderadfærd.


Positiv påvirkning af værdikæder og samfund

SUNDHED OG TRIVSEL 

 

Hele vores kerneforretning er bygget på grundlag af høj indendørs luftkvalitet, som fremmer sundhed og trivsel. Camfil tilbyder højeffektive luftfiltre, der fjerner skadelige partikler og forurenende stoffer i ventilationsluft samt procesfiltrering, der samler støv, tåge og røg i industrien for et mere sikkert arbejdsmiljø.

Ligestilling mellem kønnene

Ligestilling mellem mænd og kvinder bidrager til en bæredygtig og afbalanceret udvikling i samfundet. Vi hos Camfil støtter aktivt denne udvikling.

ANSTÆNDIGE JOBS & ØKONOMISK VÆKST

 

Camfil arbejder aktivt for at være en attraktiv arbejdsgiver, der tilbyder et lige og sikkert arbejdsmiljø for vores mere end 4000 ansatte i 30 lande. Tilfredse medarbejdere skaber tilfredse kunder og vækst for Camfil og vores partnere. Dermed bidrager vi også med økonomisk vækst i den lokale økonomi.

Mindre ulighed

Hos Camfil er det vigtigt, at vores medarbejdere, kunder, leverandører og andre interessenter mødes med respekt og behandles ens uanset alder, køn, etnicitet, religion, handicap osv.

BÆREDYGTIGE BYER & LOKALSAMFUND

 

Bæredygtige byer og lokalsamfund er et af FNs 17 mål for bæredygtig udvikling. Camfils energieffektive luftfiltre og renluftløsninger sparer energi for at skabe mere bæredygtige bygninger i byer rundt om i verden. Vi hjælper også vores kunder med at reducere mængden af affald, da vores filtre ikke behøver at blive skiftet så ofte som andre.

ANSVARLIGT FORBRUG & PRODUKTION

 

Camfils miljøpåvirkning reduceres kontinuerligt ved at mindske affald, energi- og vandforbrug. For eksempel ved øget anvendelse af genanvendte materialer, kontinuerlig udvikling af maskinel og forebyggende vedligeholdelse.

 

Artikler om bæredygtighed