Molekylær filtrering for livet

Det kan være en spændende og nervepirrende oplevelse at starte IVF-processen (In vitro Fertilization) for alle, der har brug for hjælp til at blive gravide.

I de industrialiserede lande har ca. 15 procent af befolkningen problemer med at blive gravide. Forskere forudsiger, at stress, miljøforurening, kost, seksuelt overførte sygdomme og fedme er årsagerne til at situationen vil forværres i de kommende år.

IVF-teknikken har haft fremgang siden fødslen af den første “reagensglas”-baby in 1978. Kort beskrevet er IVF-processen befrugtning ved manuelt at kombinere et æg og sæd i en petriskål på laboratoriet. Når IVF-proceduren lykkes, kombineres processen med en metode som kaldes embryooverførsel, som bruges til fysisk at placere embryoet i livmoderen.

Et af de vigtigste trin ved IVF er et godt miljø til befrugtningen. Luftbåren luftforurening er forbundet med stor risiko for IVF, da luftkvaliteten i laboratorier og lokaler til kliniske indgreb kan have en enorm påvirkning på embryokvaliteten, overlevelsen for embryoet samt det kliniske resultat af IVF-behandlingen. Det er her, Camfil bidrager med effektive filtreringsløsninger, hvor molekylær kontamineringskontrol er en del af løsningen til denne industri.

Mange IVF-klinikker i industrialiserede lande er vokset til rentable virksomheder, og deres "succesrate" for deres befrugtninger er en af de nøglefaktorer, som mange par tager i betragtning, når de vælger klinik.

Eliminering af skadelig molekylær forurening

God luftkvalitet kan være direkte relateret til succesraten for IVF-proceduren. Flere gasser eller grupper af gasser er blevet identificeret som problematiske, herunder flygtige organiske forbindelser (VOC), aldehyder, formaldehyder, kvælstofoxid og styren.

Molekyler, der er giftige over for menneskeceller, kaldes cytotoksiske og kan forstyrre den ydre cellemembran eller forhindre celler i at vokse og dele sig.

Efter befrugtning deles det encellede æg sig fra to til fire til otte celler. Celledelingsprocessen fortsætter, når celler bliver specialiserede i form og funktion. Det er i denne indledende periode uden for kvindekroppen, når celleantallet er lavest, at eksponering af molekylær forurening (cytotoksiner) udgør den største risiko. Dette kræver , at der indføres forholdsregler i IVF-proceduren for at begrænse eksponeringen. Anvendelse af molekylær filtrering i kliniklokalet giver vigtig beskyttelse af fosteret før inseminering.

Molekylær filtrering i bygningens ventilation

For at håndtere forskellige gaskilder kan molekylære filtre anvendes forskellige steder i bygningens ventilationssystem. Dette er for at filtrere frisk luft og behandle høje koncentrationer af forurening fra eksterne kilder og behandle restkoncentrationer af forurening fra interne og eksterne kilder. For at opnå den optimale ydeevne fra alle molekylærfiltre er det vigtigt at bruge forfilter for at beskytte mod partikler. Det anbefalede niveau er mindst ePM1 50%. (ISO 16890).

Bredspektret og målrettet adsorption

Sammensætningen af den kemiske blanding i luften er ekstremt kompleks og variabel. Molekylær filtrering baseres derfor på brugen af et bredspektret adsorbentmedie, der fjerner >99% af alle forskellige molekyler i luften.

Ikke desto mindre vil op til 50 relativt almindelige gasser ikke kunne kontrolleres af bredspektret adsorbentmedie, hvilket kræver brug af et specielt kemisk imprægneret adsorbentmedie til at fange individuelle molekyler eller grupper af molekyler. En afbalanceret konfiguration, med forbehold for begrænset plads og tryktabsbegrænsninger, giver rigtig god effektivitet og lavere livscyklusomkostninger sammenlignet med en blandet kulmedieløsning.

Anbefalede produkter

En del eksperter på IVF-klinikker er meget opmærksomme på problemer relateret til "udgasning" af molekylær forurening fra materialer, der bruges til at bygge denne type facilitet. I stigende grad stiller de krav til kontrol af molekylær forurening på højere niveauer. Som en naturlig udvikling efterspørger flere kunder nu garantier for, at filtrene er lige så rene, når det kommer til molekylær udgasning som andre formål på klinikken. Dette er en lignende tendens i mikroelektronikindustrien, hvor sådanne krav har været rutine i flere år. I disse situationer kan Camfil tilbyde GigaPleat-filtre, der kun er installeret med materialer, der er testet for at sikre lave udgasningsegenskaber. Desuden kan alle færdige GigaPleat-filtre som en helhed om nødvendigt også testes for udgasning, inden filtrene forlader fabrikken. CamCarbCityCarb, og CitySorb har unikke egenskaber. Fra høj kapacitet til kombineret fjernelse af partikler og molekyler - og kan imødekomme alle behov for luftfiltrering hos IVF-klinikker.

Supportydelser til IVF-klinikker

Som specialister kan Camfil tilbyde et omfattende udvalg af supportydelser til klinikker for at opnå den maksimale fordel ved molekylær filtrering. Disse ydelser inkluderer passiv prøvetagningsudstyr til bestemmelse af gaskoncentrationer i ventilationssystemer og lukkede rum, Gigacheck-teknikker til at analysere prøver fra brugte molekylære filtreringsmedier, overvågning af den resterende levetid og planlægning af filterskifte.

Camfil har et unikt testanlæg til molekylær filtrering til at teste produkter i fuld skala og efterligne faktiske applikationsbetingelser. Eget software bruges også til at bestemme levetid for molekylærfiltre og hjælpe kunder med at vælge den mest egnede og effektive løsning til deres applikation. Vi tester iht. standarden ISO 10121-1:2014.

Publiceret 23. januar 2019