Cleanseal exhaust integrity

Til følsomme processer

Næste generation af HEPA-afkastarmaturer

CleanSeal Exhaust Integrity er den næste generation af HEPA-afkastarmaturer til følsomme processer. Denne serie af renrumsarmaturer i høj kvalitet er designet til at sikre en sikker drift med kristiske eller farlige stoffer. Kompatibel med ISO14644-test og giver mulighed for nemt at injecere aerosol sammen med in-situ filtervalideringsscanning.

Hvad er CleanSeal exhaust integrity?

CleanSeal Exhaust Integrity anvendes ved renrumsoperationer til at fange luftbåren forurening, der genereres i det kontrollerede miljø. Denne nye generation har de samme unikke egenskaber som den veletablerede CleanSeal-familie, inklusiv:

  • Nemt og sikkert filterskifte uden værktøj
  • Indbygget filterbespænding til forskellige filterdybder
  • Tilgængelig til både loft- og væginstallation
  • Robust fuldsvejset konstruktion for holdbarhed og tæthed
  • Høj korrosionsbeskyttelse mod forskellige typer af rengøringsmidler
cleanseal exhaust integrity inkluderer yderligere unikke funktioner:
  • Integreret scanningssonde (MIP) til kvalicerede in-situ tests 
  • 100% HEPA-filteroverflade kontrolleret med regelmæssig og konstant hastighed takket være en unik elektronisk driverenhed
  • Låge med hurtigt låsesystem for direkte adgang til filtre
  • Udskiftelig låge med eller uden forfilter

CleanSeal Exhaust Integrity leveres også med et valgfrit ISO14644-kompatibelt testskærm til aerosolinjektion. Dette system er velegnet til turbulente afkastluftstrømme i renrum eller andre kontrollerede miljøer.

CleanSeal Exhaust Integritys unikke design giver mulighed for sikker og nem lækagetest og validering af HEPA-filteret fra rumsiden.

Kontakt Camfil for at få mere information om CleanSeal Exhaust Integrity.

Publiceret 1. november 2022